Categories
The Land Of Harmony Chanathip Chalerm Temple Tourist Attraction-t

Chanathip Chalerm Temple วัตชนาธิปเฉลิม Chanathip Chalem 寺庙

Chanathip Chalerm Temple
วัตชนาธิปเฉลิม
Chanathip Chalem 寺庙

Categories
The Land Of Harmony Dragon Pole Satun Tourist Attraction-t

Dragon Pole Satun เสามังกร สตูล 沙敦府龙形柱

Dragon Pole Satun
เสามังกร สตูล
沙敦府龙形柱

Dragon Pole Satun เสามังกร สตูล อยู่ บริเวณหน้าศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง ถือเป็นเอกลักษณ์ประติมากรรมแบบจีน ที่มีความโดดเด่นสวยงาม ส่งเสริมภูมิทัศน์เมือง และส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ประติมากรรมวงเวียนมังกร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทย เชื้อสายจีน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานล่างขนาด 0.60  ฐานบนขนาด 0.40 ม. เสามีความสูงขนาด 12.65 ม. เป็นงานปั้นศิลปกรรมจีน มีมังกร 5 ตัว ประกอบด้วย

มังกรเขียว ธาตุไม้ เกาะอยู่ตรงน้ำเต้า บ่งบอกว่าทรัพยากรด้านป่าไม้ ของ จ.สตูล จะมีความอุดมสมบูรณ์ กิจการด้านการค้าไม้จะรุ่งเรือง เหมาะกับข้าราชการด้านอุทยานต่างๆ

มังกรแดง ธาตุไฟ เกาะอยู่ตรงน้ำเต้าส่งเสริมเรื่องระบบการไฟฟ้า การสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆจะเจริญขึ้นตามลำดับ

มังกรทอง ธาตุดิน บ่งบอกถึงความเจริญที่กว้างไกล จะเห็นว่ามังกรทองจะมีตะเกียงห้อยอยู่ที่คางของมังกร แสงของตะเกียงยิ่งสว่าง ยิ่งส่องไกลเท่าไหร่ ความเจริญด้านธุรกิจการค้าจะยิ่งเจริญขึ้น

มังกรเทาดำ ธาตุน้ำ บ่งบอกถึงความเจริญของธุรกิจทางทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสตูล ธุรกิจอาหารแช่แข็ง อาหารทะเลส่งออก จะเจริญรุ่งเรือง

 มังกรเผือก ธาตุทอง บ่งบอก ถึงความเจริญของการค้าชายแดน มังกรเผือกถือเป็นพี่ใหญ่ของมังกรทั้ง 5 เรียกว่า “พญามังกร”

Categories
The Land Of Harmony Santayaram Temple Tourist Attraction-t

Santayaram Temple วัดสันตยาราม Santayaram 寺庙

Santayaram Temple
วัดสันตยาราม
Santayaram 寺庙

สตูล  เป็นจังหวัดสุดเขตชายแดนใต้ ทางฝั่งทะเลอันดามัน  ที่มีความ ปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่ได้รับการปกป้องบนพื้นฐาน สังคมพหุวัฒนธรรม  และทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

“Satun” is the southern border province of Thailand on the Andaman coast. This province is safe and free from violent conditions. Their lives way is protected on the basis of a multicultural society. Everyone is involved in the process of creating lasting peace.

Categories
The Land Of Harmony Khao To Yong Kong Tourist Attraction-t

KHAO TO YONG KONG Khao To Yong Kong เขาโต๊ะหยงกง 兜勇攻山

KHAO TO YONG KONG

Khao To Yong Kong
เขาโต๊ะหยงกง
兜勇攻山

Categories
The Land Of Harmony Tourism Authority of Thailand Satun Office Tourist Attraction-t

Tourism Authority of Thailand Satun Office

สตูล เป็นจังหวัดสุดเขตชายแดนใต้ ทางฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีความ ปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่ได้รับการปกป้องบนพื้นฐาน สังคมพหุวัฒนธรรม และทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

“Satun” is the southern border province of Thailand on the Andaman coast. This province is safe and free from violent conditions. Their lives way is protected on the basis of a multicultural society. Everyone is involved in the process of creating lasting peace.

沙敦府,是泰国南部安达曼海安沿线最远的一个府。这里宁静、安全,多元文化社会中营造了和谐共处的氛围,大家都参与到建设和平幸福的社会环境中。

Categories
Local Village Tourist Attractions Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันใหญ่ : 巴根亚伊社区旅游

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันใหญ่

巴根亚伊社区旅游 ทะเลแหวก หาดสันหลังมังกรแดง 海水向两边分开像红龙 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 生态旅游 เมนูอาหารแนะนำ 推介菜单 อร่อย…หอยใหญ่ หอยแครงมันพันธุ์ตะรุเตา ปู / ปลา / กุ้งเผาชาวเกาะ แกงส้มปลาสับปะรด เข้มข้น ได้รส เปรี้ยวนำ หวานมันของเนื้อปลาสด หอม กรุ่น กลิ่นสับปะรด เผ็ดร้อนแรง ตามแบบฉบับแกงปักษ์ใต้

好吃达鲁岛类大血蛤,蟹,鱼,岛民烤虾。菠萝酸辣鱼肉汤;酸辣浓味,而鲜甜鱼肉和酸甜菠萝。泰国南方式酸辣汤最好吃。

Bakan Yai Community Based Tourism Parting sea, Red Dragon’s backbone beach, ecotourism attractions. Recommended Menu Yummy roasted big cockles, crabs, fish, prawns. Southern yellow curry with fish and pineapple.

ที่ตั้งชุมชน ม.2 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ผู้ประสานงาน อดุลย์ ชนะบัณฑิต โทร. 081 541 9448 E-mail : Hinlukchang53@hotmai.com Community address: Mu 2 Tambon Ko Sarai, Mueang District, Satun. Correspondent: Adul Chanabandit Tel. 0815419448. Email: hinluckchang53@hotmail.com

Categories
SOUTH SEA PARADISE Tourist Attractions Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

เกาะไข่ Koh Khai 蛋岛

เกาะไข่ Koh Khai 蛋岛 MAPSGUIDE เ ก าะ ไ ข่ เกาะไข่ หรือเกาะตะรัน เกาะสวรรค์ของนักเดินทาง อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เป็นแหล่งที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ตามธรรมชาติ เนื่องจากทางด้านตะวันตกของเกาะมีหาดทรายขาวละเอียดอ่อน นุ่ม เนียน นวล ชวนให้หลงใหล น้ำทะเลสดใสสีเขียวมรกต จรดถึงผืนทรายใต้น้ำ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ปกคลุมไปทั่วทั้งเกาะ ทำให้ทะเลบริเวณแถบถิ่นนี้มีสีเขียว ดุจทะเลหยก อีกด้านหนึ่งมีซุ้มประตูหินประติมากรรมธรรมชาติ เสมือนสะพานโค้งลาดล้ำลงทะเล คู่รักหลายคู่ มาลอดซุ้มประตูวิวาห์ อธิษฐานใจให้รักกันไปชั่วนิจนิรัน ที่เกาะตะรันแห่งนี้ เกาะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสัญญาลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เส้นทางท่องเที่ยวก่อนถึงเกาะหลีเป๊ะ เรือมักจะแวะจอดเพื่อให้นักท่องเที่ยวใด้ลงไปสัมผัสบรรยากาศบนหาดไข่เต่าเคียงคู่ซุ้มประตูหินประติมากรรม ..ช่างสวย สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

Koh Khai เกาะไข่ 蛋岛 Koh Khai is between Koh Tarutao and Koh Adang and is a part of the Tarutao Marine National Park, around 20 kilometers away from Ko Tarutao. The main draw to Koh Khai is the giant stone arch on the island which is the gem of the island and has been regarded as a tourism symbol of Satun Province. It is also known as island of love. Some people believe that if you come alone and walks through the Stone archway will be successful in love and those who come together as a couple will be together eternally. However, there is also a nice sandy beach, clear water and some interesting outcroppings of rocks on the western of the island. There are no resorts or facilities on the island; the ways to get to Koh Khai is during your transport from Pakbara pier to Koh Lipe.

蛋岛Koh Khai เกาะไข่ 蛋岛位置在达鲁岛和阿当岛的中间,离达鲁岛大概20公里。由海洋国家公园管理。西边的沙滩很美白,清洁水所以有些海洋乌龟生蛋。主要的旅游景点就是沙敦俯 的标志天然石拱,玉色的水,绿森林。天然石拱传说“过石拱的夫妇会永远相爱天长地久”。岛上没有度假村或设施,从坝芭拉码头到丽贝岛的交通方式前往。

Categories
SOUTH SEA PARADISE Tourist Attractions Chado Cliff Koh HinNgam Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

หมู่เกาะอาดัง-ราวี 阿当-拉维群岛

หมู่เกาะอาดัง-ราวี
ถ้าคุณชอบทะเลสวย น้ำใสๆ หาดทรายสีขาว ขอแนะนำหมู่เกาะอาดัง-ราวี เป็นเกาะที่มีหาดทรายละเอียดสวยงามรอบเกาะ
มีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะดง เกาะหินงาม และเกาะยาง ซึ่งเป็นเกาะที่เหมาะ สำหรับการดำน้ำตื้น มีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี คือ น้ำตกโจรสลัดบนเกาะอาดังยังมีจุดชมวิว “ผาชะโด” จะเห็นทิวสนและแหลมทรายสีขาว ของเกาะอาดัง และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และตกอีกด้วย

阿当-拉维群岛

如果你喜欢美丽的海滩,清清的海水和美白的沙滩,就介绍(阿当-拉维群岛)旅游。自然环境而细沙滩周围,好像面粉似的。附近有大多数小岛比如说 “丽贝岛,董岛,美石岛和扬岛” 等等。最适合游泳或者潜水的地方。在阿当岛不但有凉快海贼瀑布,而且有漂亮茶都山崖景点。从山崖上面能看见针叶树林,美白沙滩和日出日落的风景而已。Categories
SOUTH SEA PARADISE Tourist Attractions Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-t

เกาะหินซ้อน (Koh Hin Zon)

เกาะหินซ้อน

ความโดดเด่นของเกาะแห่งนี้ก็คือ หินก้อนใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมที่วางซ้อนกันอยู่ราวกับจับวาง โดยที่หินก้อนล่างเริ่มมีการแตกร้าวแต่หินก้อนบนก็ไม่ยอมหล่นลงมา เป็นความสวยงามและความแปลกที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นให้ก้อนหินสี่เหลี่ยมสองก้อนซ้อนกันอยู่

เกาะหินซ้อน ตั้งอยู่ด้านหน้าเกาะดง ตรงเกาะผึ้ง ห่างจากเกาะอาดัง-ราวีราว 15 กิโลเมตร จุดเด่นแปลกตากว่าที่อื่นใด ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้หินก้อนใหญ่รูปทรงสี่เหลียมสองก้อนวางซ้อนทับกัน ก้อนล่างนั้นแตกแยกเป็น 2 ซีก ก้อนบนเอียงดูท่าว่าจะหล่นแหล่ แต่ก็ไม่หล่นสักที ความงดงามของทะเลแถบถิ่นนี้ อยูที่โลกใต้ท้องน้ำ บริเวณรอบเกาะหินซ้อน มีแนวปะการังที่สวยงาม มีทั้งปะการังแข็ง ปะการังอ่อนดูเป็นลอนเป็นคลื่นปกคลุมท้องน้ำกว้างไกล ปลาสวยงามน้อยใหญ่หลายสายพันธ์ อย่างปลาการ์ตูนนั้นชอบว่ายวนเวียนซ่อนตัวตามแนวปะการัง และดอกไม้ทะเล ระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเลแถบนี้ที่ยังความอุดมสมบูรณ์อีกแหล่ง 石岛 石岛位置在董岛前面,离阿当-拉维岛大概15 公里。特点就是天然造两颗四方形状的大石头堆叠在一起。在海水下都是很多种类的珊瑚色彩,大多美丽的海洋生物,海洋世界丰富满漂亮。


Categories
SOUTH SEA PARADISE Tourist Attractions White Sand Beach Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

เกาะรอกลอย Koh Rok Roy 罗歌岛

Koh Rok Roy เกาะรอกลอย

เกาะรอ-กลอย เป็นเกาะขนาดเล็ก มีหาดทรายคล้ายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล พื้นทรายขาวสะอาดเทลาดลงพื้นน้ำทำให้ทะเลรอบเกาะดูงดงาม และสวยสดใส หันหน้าไปเข้าหาเกาะดงในระยะใกล้ๆ ดูคล้ายเสมือนว่าท้องทะเลสีเขียวฟ้าคราม จรดจดพื้นน้ำ สีเขียวสดขจีของผื้นป่า บนด้านหน้าของเกาะดง ทำให้ทะเลถิ่นแถบนี้มีสีเขียวมรกต เป็นที่มาของคำว่า “ทะเลหยกแห่งอันดามัน” มหัศจรรย์เมืองไทย

Koh Rok Roy เกาะรอกลอย
Koh Rok Roy is located close to Koh Dong and Koh Rawi. The highlight of this island is a white sandy beach extending into the sea and close to Koh Dong. It is suitable for swim, take a picture, chill out on the beach and see the beautiful view of the sea.

罗歌岛
罗歌岛位置在董岛和拉维岛附近。罗歌岛特点就是有海角美白的沙滩向水。游泳最合适的地方,照相风景优美还安静得晒太阳。天蓝森绿的罗歌岛被称为“安达慢玉海”泰国奇迹。