Categories
How to get there How to get there-l How-to-get-there-a How to get there-d How-to-get-there-e How to get there-s How to get there-t How to get there-i

HOW TO GET THERE : SATUN

การเดินทางโดยรถยนต์

จากกรุงเทพ – ไปสตูล โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นจึงเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านนครศรีธรรมราช พัทลุง แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ไปสงขลา จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 406 จนถึงสตูล ระยะทางประมาณ 975 กิโลเมตร

การเดินทางโดยรถประจำทาง

มีรถประจำทางธรรมดาและรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปสตูลทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง ติดต่อบริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. 0 7472 3975

การเดินทางโดยรถไฟ

สตูลสามารถเดินทางโดยรถไฟ ขบวนกรุงเทพฯ-ยะลา หรือกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ลงที่สถานี หาดใหญ่ จากนั้นจึงต่อรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจำทาง ไปยังจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดที่สถานีขนส่งสตูล โทร. 0 7471 1446 มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง ไป สถานีหาดใหญ่ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 www.railway.co.th

การเดินทางโดยเครื่องบิน

เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ -หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทาง เข้าสู่ตัวเมืองสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่

การบินไทย โทร. 0 2356 1111 www.thaiairways.com

ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com

นกแอร์ โทร. 1318, 0 2900 9955 www.nokair.com วันทูโก โทร. 1126, 0 2229 4100-1 www.fly12go.com

การเดินทางภายใน สตูล

ในตัวเมืองสตูลมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ ยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสตูล โทร. 0 7471 1446

รถสองแถวและรถรับจ้างจอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

ระยะทางจากอำเภอเมืองสตูลไปยังอำเภอต่างๆ คือ

     อำเภอควนโดน 21 กิโลเมตร

     อำเภอท่าแพ 28 กิโลเมตร

     อำเภอควนกาหลง 32 กิโลเมตร

     อำเภอละงู 50 กิโลเมตร

     กิ่งอำเภอมะนัง 50 กิโลเมตร

     อำเภอทุ่งหว้า 76 กิโลเมตร

Categories
Bulone Green Alone The Land Of Harmony

เที่ยวกินถิ่นชุมชน

  ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันใหญ่ 巴根亚伊社区旅游 ทะเลแหวก หาดสันหลังมังกรแดง海水向两边分开像红龙 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 生态旅游

เมนูอาหารแนะนำ 推介菜单 อร่อย…หอยใหญ่ หอยแครงมันพันธุ์ตะรุเตา ปู / ปลา / กุ้งเผาชาวเกาะ แกงส้มปลาสับปะรด เข้มข้น ได้รส เปรี้ยวนำ หวานมันของเนื้อปลาสด หอม กรุ่น กลิ่นสับปะรด เผ็ดร้อนแรง ตามแบบฉบับแกงปักษ์ใต้ 好吃达鲁岛类大血蛤,蟹,鱼,岛民烤虾。菠萝酸辣鱼肉汤;酸辣浓味,而鲜甜鱼肉和酸甜菠萝。泰国南方式酸辣汤最好吃。

Categories
The Land Of Harmony Insight Geo Park SOUTH SEA PARADISE ECOVALLEY DRAGON SPINE BEACH ANCIENT FOREST Local Village How to get there How-to-get-there-a How to get there-d How-to-get-there-e How to get there-s How to get there-t

HOW TO GET THERE การเดินทาง

ก า ร เ ดิ น ท า ง สู่ เ ก า ะ ห ลี เ ป๊ ะ 丽贝岛路线

เ ก า ะ ห ลี เ ป๊ ะ 岛丽贝
เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอันดามัน 60 กิโลเมตรในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีเส้นทางการเดินเรือต่างๆมากมายที่มาถึงเกาะหลีเป๊ะ มีที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมากมายคอยเปิดให้บริการ
เกาะหลีเป๊ะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาดังนั้นเมื่อคุณไปถึงบนเกาะคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานคนละ 40 บาท เก็บใบเสร็จไว้ตลอดเวลาที่คุณมาพัก และต้องแสดงใบนี้เมื่อคุณไปทัวร์ดำน้ำดูปะการังบริเวณเกาะใกล้ๆแห่งนี้ เพราะถ้าหากทำหาย คุณจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเพื่อทำใบเสร็จใหม่ เมื่อคุณถึงเกาะหลีเป๊ะ เรืออาจจะลงจอดบนโป๊ะหรือชายหาด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม ถ้าลงจอดชายหาด เมื่อถึงหาดพัทยาหรือหาดซันไรท์บริเวณหน้าโรงเรียน สามารถขึ้นรถมอเตอไซค์รับจ้างไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งจะมีบริการรถรับส่งมากมายตั้งอยู่บริเวณถนนคนเดิน หรือ หลังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ราคาค่าโดยสารคนละ 50 บาท ถ้าลงจอดบนโป๊ะ สามารถขึ้นเรือโดยสารโดยจะจอดให้บริเวณหน้าที่พักรีสอร์ท หรืออาจจะให้เรือจอดบริเวณหน้าโรงเรียนหรือบริเวณถนนคนเดิน แล้วโดยสารรถรับจ้างมายังที่พัก รีสอร์ท ราคาค่าเรือโดยสารคนละ 50 บาท

The Route to Lipe Island 丽贝 岛 路线
Lipe Island 岛 岛
Lipe Island is a small that far away from the coast of the Andaman Sea about 60 kilometers. In the Tarutao National Park, there are many shipping routes that arrive at Koh Lipe, with accommodations, facilities serviced for tourists a lot.
Lipe Island is part of the Tarutao National Park. So, when you get to the island you have to pay the fee for 40 baht per person. Keeping the receipt for the entire trip, and you must show it when you go on a snorkeling tour around this nearby island. Because, if you lose it you will have to pay the fee to get a new one. When you reach Lipe Island, the boat may land on the pier or the beach depends on the weather or wind wave. If they landed on the beach when reaching Pattaya Beach or Sunrise Beach in front of the school you can take a motorcycle service going to the destination, where there are many shuttle services located on the walking street or behind the immigration office. The fare is 50 baht per person. if you land on the pier. you can board on the passenger boat which will park in front of the resort or may have boats stop in front of the school or around the walking street. Then, take a taxi to go to the resort, the boat price is 50 baht per person.

岛丽贝

丽贝岛位置在大鲁岛国家公园安达慢海边,距离坝巴拉码头60公里。船开的路线多,酒店也很方便。丽贝岛是国家公园地区,所以有国家公园费个人200泰株7天到期。到处旅游必要带着国家公园票,如果丢掉在买新的。到达丽贝岛的时候有时船可能停在码头或者沙滩随着天气便利。在芭提雅海滩和日出海滩都有三轮车打的送到酒店,打的费个人50泰株。

ก า ร เ ดิ น ท า ง สู่ เ ก า ะ ห ลี เ ป๊ ะ
[1.]-สนามบินดอนเมือง สายการบิน Nokair, Airasia หรือ Thaismile ลงทีสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง [2.]-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบิน ThaiSmile ลงที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
หรือโดยสารรถไฟ,รถขนส่งประจำทาง ลงที่ตัวเมืองหาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน
[3.]-กัวลาลัมเปอร์ สายการบิน Airasia มาลงที่หาดใหญ่หรือลังกาวี [4.]-สิงคโปร์ สายการบิน Airasia หรือ Lion Air มาลงที่หาดใหญ่หรือลังกาวี

The Route of going to Lipe Island
[1.] – * Don Mueang Airport, Nokair, AirAsia or Thaismile Airlines. landed at Hat Yai International Airport or Trang Airport.
[2.] – * Suvarnabhumi Airport, ThaiSmile Airlines landed at Hat Yai International Airport
or take the train, the bus can also be reached at Hat Yai city
[3.] – * Kuala Lumpur–AirAsia Airlines landed at Hat Yai or Langkawi.
[4.] – * Singapore–Airasia Airlines or Lion Air landed at Hat Yai or Langkawi.

丽贝岛的路线
1. 从廊曼国际机场有“泰鸟航空公司,泰国亚洲航空公司和 泰国微笑航空公司”到达合艾国际机场或者董里机场。
2. 从素万那普国际机场有“泰国微笑航空公司”到达合艾国际机场。还有火车到达合艾宋卡俯,空调公交车到达沙敦俯。
3. 从吉隆坡,马来西亚有“亚洲航空公司”到达合艾国际机场或者兰卡威。
4. 从新加坡有“亚洲航空公司”和“狮子航空公司”到达合艾国际机场或者兰卡威

[1.1]- *บ้านปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ :
ใช้เวลาในการเดินเรือประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เรือจะแวะจอดเกาะไข่ (และเกาะตะรุเตา เที่ยว 11.30 น.)
เรือ Speedboat จาก ปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ เปิดให้บริการ 4 เที่ยวต่อวัน : 9.30 น. / 11.30 น./ 13.30 น. / 15.30 น.
เรือ Speedboat จาก เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา : 9.00 น. / 11.00 น./ 13.00 น. / 15.00 น.

[1.1] – * Ban Pakbara – Lipe Island:
The boat takes about 1 hour 30 minutes. The boat will stop at Khai Island. (And Tarutao Island, at 11.30 hrs.)
Speedboat boats from Pak Bara – Lipe Island services for 4 rounds a day: 9.30 hrs. / 11.30 hrs. / 13.30 hrs. / 15.30 hrs.
Speedboat boat from Lipe Island – Pakbara: 9.00 hrs. / 11.00 hrs. / 13.00 hrs. / 15.00 hrs.

坝巴拉 – 丽贝岛
从坝巴拉码头坐船1 小时30分钟才到达丽贝岛。只有11点半的船班会停在大鲁岛和蛋岛各岛15分钟。
快艇船班从坝巴拉- 丽贝岛每天有4班 (早上09.30, 11.30, 下午01.30, 03.30 )
快艇船班从 丽贝岛 – 坝巴拉每天有4班 (早上09.00, 11.00, 下午01.00, 03.00 )

[1.2 ]-*เกาะลันตา – เกาะหลีเป๊ะ :
เวลาการเดินเรือ speedboat ประจำวัน โดยใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง ดังนี้
จาก เกาะลันตา – เกาะหลีเป๊ะ : 10.30 น.
จาก เกาะหลีเป๊ะ – เกาะลันตา : 9.00 น.

[1.2] – * Lanta Island – Lipe Island:
The speedboat takes 3 hours as follows
From Lanta Island – Lipe Island: 10.30 hrs.
From Lipe Island – Lanta Island: 9.00 hrs.

兰塔岛 – 丽贝岛
每天快艇船服务用3 小时才到达
从兰塔岛 到 丽贝岛 :早上10.30点
从丽贝岛到 兰塔岛 : 早上09.00点


[1.3]- *หาดใหญ่ถึงท่าเรือปากบารา :

ใช้เวลาขับรถจากหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 2 ชั่วโมง สามารถจองรถแท็กซี่ ,รถตู้ หรือจองที่นั่งรถตู้สาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่หรือรถตู้จะมารับคุณได้ที่สนามบิน , โรงแรมที่คุณพักอยู่ หรือที่สถานีรถประจำทาง
รถตู้จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางเพราะมีราคาถูก โดยจะวิ่ง 4 รอบต่อวัน ส่วนรถแท็กซี่จะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
รถตู้สาธารณะ จากหาดใหญ่ถึงท่าเรือปากบารา : 7.45 น./ 08.30 น. / 09.30 น./ 13.00 น.
รถตู้สาธารณะ จากท่าเรือปากบาราถึงหาดใหญ่ : 11.30 น. / 13.00 น. / 15.30 น. / 17.30 น.

[1.3] – * Hat Yai to Pak Bara Pier:

It takes about an hour and a half to 2 hours driving from Hat Yai – Pak Bara Pier. Taxi, van or public van seats can be booked that both taxi or van will pick you up at the airport, the hotel where you are staying. or at the bus station.
A van will be a good option for traveling as it’s cheap and services for 4 rounds a day while the taxi will service for 24 hours.
Public van from Hat Yai to Pak Bara Pier: 7.45 hrs. / 08.30 hrs. / 09.30 hrs. / 13.00 hrs.
Public van from Pakbara Pier to Hat Yai: 11.30 hrs. / 13.00 hrs. / 15.30 hrs. / 17.30 hrs.

合艾到达坝巴拉码头

从合艾开车到坝巴拉码头大概2小时,交通方便有出租车,面包车和公交车。出租车和旅行社面包车能在机场,酒店,车站佳送。面包车每天有4班最方便便宜的方式选着,但到达太晚出租车也有24小时服务。

*ลังกาวี :
สามารถจองตั๋วเรือ ลังกาวี-เกาะหลีเป๊ะได้ ที่นี่.
การตรวจรับคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย ทำได้บนเกาะลังกาวี และการตรวจรับคนเข้าเมืองของประเทศไทยทำได้เมื่อมาถึงเกาะหลีเป๊ะ

*Langkawi :
Can book boat tickets Langkawi – Lipe Island here.
Immigration of Malaysia can do on Langkawi island And Thai immigration can do when arriving at Lipe Island.

兰卡威
可此在买兰卡威 – 丽贝岛的船票

马来西亚,兰卡威和泰国,丽贝岛都有移民局。

*ภูเก็ต, เกาะลันตา, เกาะพีพี :
มีบริการเรือเฟอร์รี่ที่เดินทางจากภูเก็ต – เกาะหลีเป๊ะตลอด ในช่วง High Season ซึ่งใช้เวลา 8 ชั่วโมงในการทัวร์
สามารถซื้อตั๋วออนไลน์โดยตรงจากบริษัทเรือข้ามฟากได้ที่นี่ : Tigerline

  • Phuket, Lanta Island, Phi Phi Island:
    There is a ferry service that goes from Phuket to Lipe Island during High Season which takes 8 hours.
    You can buy online tickets directly from the ferry company here: Tigerline.

普吉岛,兰塔岛,皮皮岛
从普吉岛到达丽贝岛大概8 小时,每年旺季时有大船服务。(泰国旺季时间从11月到5月)
可此在网络预订船票 :Tigerline

การเดินทางโดยรถยนต์


จากกรุงเทพ – ไปสตูล โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านนครศรีธรรมราช พัทลุง แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงอำเภอรัตภูมิ แยกคูหา สงขลา เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 406 จนถึงสตูล ระยะทางประมาณ 975 กิโลเมตร


การเดินทางโดยรถประจำทาง


รถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปสตูลทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง ติดต่อบริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. 0 7472 3975


การเดินทางโดยรถไฟ


รถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง ไป สถานีหาดใหญ่ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 www.railway.co.th ไปสตูลสามารถเดินทางโดยรถไฟ ขบวนกรุงเทพฯ-ยะลา หรือกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ลงที่สถานี หาดใหญ่ จากนั้นจึงต่อรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจำทาง ไปยังจังหวัดสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดที่สถานีขนส่งสตูล โทร. 0 7471 1446


การเดินทางโดยเครื่องบิน


เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ -หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทาง เข้าสู่ตัวเมืองสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร สายการบินที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ การบินไทย โทร. 0 2356 1111 www.thaiairways.com ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com นกแอร์ โทร. 1318, 0 2900 9955 www.nokair.com วันทูโก โทร. 1126, 0 2229 4100-1 www.fly12go.com


การเดินทางภายใน สตูล ในตัวเมืองสตูลมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ ยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสตูล โทร. 0 7471 1446 รถสองแถวและรถรับจ้างจอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย ระยะทางจากอำเภอเมืองสตูลไปยังอำเภอต่างๆ อำเภอควนโดน 21 กิโลเมตร อำเภอท่าแพ 28 กิโลเมตร อำเภอควนกาหลง 32 กิโลเมตร อำเภอละงู 50 กิโลเมตร กิ่งอำเภอมะนัง 50 กิโลเมตร อำเภอทุ่งหว้า 76 กิโลเมตร

Categories
Local Village Tourist Attractions Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันใหญ่ : 巴根亚伊社区旅游

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันใหญ่

巴根亚伊社区旅游 ทะเลแหวก หาดสันหลังมังกรแดง 海水向两边分开像红龙 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 生态旅游 เมนูอาหารแนะนำ 推介菜单 อร่อย…หอยใหญ่ หอยแครงมันพันธุ์ตะรุเตา ปู / ปลา / กุ้งเผาชาวเกาะ แกงส้มปลาสับปะรด เข้มข้น ได้รส เปรี้ยวนำ หวานมันของเนื้อปลาสด หอม กรุ่น กลิ่นสับปะรด เผ็ดร้อนแรง ตามแบบฉบับแกงปักษ์ใต้

好吃达鲁岛类大血蛤,蟹,鱼,岛民烤虾。菠萝酸辣鱼肉汤;酸辣浓味,而鲜甜鱼肉和酸甜菠萝。泰国南方式酸辣汤最好吃。

Bakan Yai Community Based Tourism Parting sea, Red Dragon’s backbone beach, ecotourism attractions. Recommended Menu Yummy roasted big cockles, crabs, fish, prawns. Southern yellow curry with fish and pineapple.

ที่ตั้งชุมชน ม.2 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ผู้ประสานงาน อดุลย์ ชนะบัณฑิต โทร. 081 541 9448 E-mail : Hinlukchang53@hotmai.com Community address: Mu 2 Tambon Ko Sarai, Mueang District, Satun. Correspondent: Adul Chanabandit Tel. 0815419448. Email: hinluckchang53@hotmail.com

Categories
The Land Of Harmony Insight Geo Park SOUTH SEA PARADISE ECOVALLEY DRAGON SPINE BEACH ANCIENT FOREST Local Village Accommodation Accommodation-l Accommodation-a Accommodation-d Accommodation-e Accommodation-s Accommodation-t

The Coco Grand Chalel Pakbara 芭坝拉可可风光山区

The Coco Grand Chalel Pakbara 芭坝拉可可风光山区

เมนูแนะนำ: แกงสัมปลาทะเล / ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน/ ปลากะพงทอดน้ำปลา/ แกงคั่วสับปะรดกุ้ง

推介:泰式酸辣鱼汤/ 椰子蒸辣鱼肉 / 鱼露炸鲈鱼 / 菠萝咖哩虾

Recommended Menu: king fish in southern Thai yellow curry / stir-fried shrimps with bitter beans / seafood curry paste in coconut / frid fish in fish sauce / prawns and pinapple in roasted curry.

Mu 2 Tambon Paknam, La-Ngu District, Satun, Thailand.

โทร 089 735 7637

Categories
Insight Geo Park SOUTH SEA PARADISE ECOVALLEY DRAGON SPINE BEACH ANCIENT FOREST Local Village Restaurants Restaurants-l Restaurants-a Restaurants-d Restaurants-e Restaurants-s Restaurants-t

“ร้านครัวริมเล” ปากบารา “海滩厨房” 坝巴拉 KHRUA RIM LAY PAKBARA

“ร้านครัวริมเล” ปากบารา

“海滩厨房” 坝巴拉

Khrua Rim Lay Pakbara

“กุ้งซอสมะขาม” กุ้งสดคัดพิเศษ ทอดด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะ ราดด้วยน้ำซอสเคล็ดลับความอร่อยทางร้าน รสจัดจ้านหวานอมเปี้ยว กลมกล่อม เมนูแนะนำ: ปลาหมึกไข่ย่าง / ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ / ทอดมันก้ง / ปลากะพงราดพริก / เมี่ยงปลากะพงเผา

罗望子酱炒虾 新鲜虾炸正好热度放罗望子酱,饭店特做的罗望子酱最美味。 推介菜单: 烤母鱿鱼/ 软壳蟹炒黑胡椒/ 炸虾饼/ 辣椒酱炸鲈鱼/ 烤鱼盖蔬菜

407 หมู่2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จงสตูล 91110

电话号码:

โทร. 0 7483 0160, 083 195 7844, 087 794 0699

เปิดบริการ :09.00-20.00 น. 营业:早上九点到晚上八点 脸书:

เฟสบุ๊ค : ร้านครัวริมเล ปากบารา Line: 0836533668

Khrua Rim Lay Pakbara Fried prawns with tamarind sauce. Special selected prawns is deep-fried in a suitable temperature oil and topped with secret recipe of tamarind sauce. Recommended menu: grilled roe squids, stir-fried soft-shell crabs with black peppers, deep-fried shrimp pancake, deep-fried sea bass with chili sauce topping, grilled sea bass with sweet sauce and betel leaf wrapping.

407 หมู่2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จงสตูล 91110

โทร. 0 7483 0160, 083 195 7844, 087 794 0699

เปิดบริการ :09.00-20.00 น.

เฟสบุ๊ค : ร้านครัวริมเล ปากบารา

Line: 0836533668 407 Mu 2 Tambon Paknam, La-Ngu District, Satun 91110.

Tel. 074830160, 0891957844, 0877940699.

Opening hours: 9.00 AM – 9.00 PM. Facebook: 9751663 Line ID: 0836533668.

“ร้านครัวริมเล” ปากบารา “海滩厨房” 坝巴拉 KHRUA RIM LAY PAKBARA

Categories
The Land Of Harmony SOUTH SEA PARADISE ECOVALLEY DRAGON SPINE BEACH ANCIENT FOREST Local Village Useful calls Useful Calls-l Useful Calls-a Useful Calls-d Useful Calls-e Useful Calls-s Useful Calls-t Useful Calls-i

AREAS OF RESPONSIBILITY

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล

โทร 074-740724,062-5957748

Line : tatsatun.

52 ซอย คูหาประเวศน์ 1

อ.เมืองสตูล จ.สตูล

91000

โทรศัพท์: 074 740 724

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร นำเที่ยว

Jolly Travel[บริการนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 89 296 8866
jollytravel@hotmail.com
www.jollytravel.in.th

อาดังซี ทัวร์ แอนด์ แกรนสปอร์ตเซอร์วิส[ธุรกิจนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 7478 3338, +66[0] 87 287 5383
adangseatour1994@gmail.com
www.adangseatour.com

สตูล วีไอพี แทรเวล[ธุรกิจนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 7472 2077, +66[0] 85 899 9789
satunviptravel@hotmail.com
www.satunvip.com

เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์ แทรเวล[ธุรกิจนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 7550 2938, +66[0] 85 384 0228, +66[0] 81 415 5955
inaveeya@hotmail.com
www.ทัวรืเกาะลังกาวี.com

สตาร์รินทร์ รีสอร์ท[บริการห้องพัก]
Star-Rin-Resort
Tel.+66[0] 81 478 5857

เอ็มสตาร์ ทราเวล[ธุรกิจนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 87 096 5478
m.startravel@gmail.com

มาริณี ทราเวล[ธุรกิจนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 90 067 6041
marineetravel@hotmail.com
www.marineetravel.com

หลีเป๊ะคอร์เนอร์[[บริการห้องพัก]
Tel.+66[0] 89 733 0509
lipecorner@hotmail.com

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลตันหยงโป[ธุรกิจนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 89 737 7254

วังสายทอง แทรเวล[ธุรกิจนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 84 117 8583
nang2010@windowslive.com
www.wangsaitongtravel.com

โรงแรมสินเกียรติบุรี
tel.+66[0] 7472 1055
sinkiatbanquet@gmail.com
www.sinkiathotel.com

ประสานเวิลด์ทัวร์[ธุรกิจนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 82 583 2228
prasanworldtour@hotmail.com
www.prasanworldtour.com

SHD. Travel[ธุรกิจนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 89 735 3249
shd.travel@hotmail.com

Smooth Tour[ ธุรกิจนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 89 654 5864
www.smoothtour.com

บ้านปัน แทรเวล[บริการนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 81 969 9922
baanpuntravel@hotmail.com
www.baanpuntravel.com

Satun C.P.S. Travel[บริการนำเที่ยว]
Tel.+66[0] 89 464 4936
satuncpstravel@hotmail.com
www.satuncpstravel.com

หมายเลขโทรศัพท์สถานที่สำคัญ จังหวัดสตูล ( รหัสทางไกล 074 )

สํานักงานจังหวัดสตูล 711055

สถานีตํารวจภูธร ถนนสตูลธานี 711025

สถานีตํารวจน้ำ ถนนศุลกานุกูล 711043

โรงพยาบาลจังหวัดสตูล ถนนสมันต์ประดิษฐ์ 711013

สภ.เมืองสตูล 074-732347-8,074-711088 074-711088

สภ.ละงู 074-781110,074-781191 074-781080

สภ.ทุ่งหว้า 074-789091 074-789116

สภ.ควนกาหลง 074-791115,074-791091 074-791156

สภ.ควนโดน 074-795115,074-795091 074-795650

สภ.ท่าแพ 074-787056 074-787091

สภ.มะนัง 074-720417,074-774328 074-774330

สภ.ฉลุง 074-799060 074-799060

สภ.เขาขาว 074-775638 074-775638


หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลต่างๆ


โรงพยาบาลสตูล 2 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.สตูล 0-7423-4433

โรงพยาบาลควนกาหลง 90 หมู่ 7 ถนนประชาสงเคราะห์ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 0-7472-138

โรงพยาบาลละงู 194 หมู่ที่ 6 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 074-773563 074-773562

โรงพยาบาลควนโดน 106 หมู่ 6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 0-7479-5066 0-7479-5264

โรงพยาบาลท่าแพ ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 074-787040

โรงพยาบาลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 074-789166


หมายเลขโทรศัพท์สถานที่ราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสตูล


ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000 0-7472-1357 0-7472-1357

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานอุทยานแห่งชาติ สำนักงานอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ทะเลบัน 0-7422-1111,0-7422-1112

อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 91110 0-7478-3485, 0-7472-8027-8ม 0-7472-9002-3, 0-7478-3597

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา 298 หมู่ 4 บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 91110 0-7478-3504


หมายเลขโทรศัพท์การเดินทาง


จองตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ (บริษัทสตูลขนส่ง) -074-711049 –

บริษัทสตูลขนส่ง -074-711149-

รถแท็กซี่ สตูล – ตรัง -074-711932 –

รถแท็กซี่ สตูล – หาดใหญ่ -074-711130 –

รถตู้ สตูล – หาดใหญ่ -074-721715

รถทัวร์ สตูล – ตรัง -074-711426

บริษัททรัพย์ไพศาล 074-723- 975

สถานี บขส.สตูล -074-711446

รถทัวร์ สตูล – ภูเก็ต -074-723975

Categories
SOUTH SEA PARADISE Tourist Attractions Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

เกาะไข่ Koh Khai 蛋岛

เกาะไข่ Koh Khai 蛋岛 MAPSGUIDE เ ก าะ ไ ข่ เกาะไข่ หรือเกาะตะรัน เกาะสวรรค์ของนักเดินทาง อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เป็นแหล่งที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ตามธรรมชาติ เนื่องจากทางด้านตะวันตกของเกาะมีหาดทรายขาวละเอียดอ่อน นุ่ม เนียน นวล ชวนให้หลงใหล น้ำทะเลสดใสสีเขียวมรกต จรดถึงผืนทรายใต้น้ำ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ปกคลุมไปทั่วทั้งเกาะ ทำให้ทะเลบริเวณแถบถิ่นนี้มีสีเขียว ดุจทะเลหยก อีกด้านหนึ่งมีซุ้มประตูหินประติมากรรมธรรมชาติ เสมือนสะพานโค้งลาดล้ำลงทะเล คู่รักหลายคู่ มาลอดซุ้มประตูวิวาห์ อธิษฐานใจให้รักกันไปชั่วนิจนิรัน ที่เกาะตะรันแห่งนี้ เกาะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสัญญาลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เส้นทางท่องเที่ยวก่อนถึงเกาะหลีเป๊ะ เรือมักจะแวะจอดเพื่อให้นักท่องเที่ยวใด้ลงไปสัมผัสบรรยากาศบนหาดไข่เต่าเคียงคู่ซุ้มประตูหินประติมากรรม ..ช่างสวย สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

Koh Khai เกาะไข่ 蛋岛 Koh Khai is between Koh Tarutao and Koh Adang and is a part of the Tarutao Marine National Park, around 20 kilometers away from Ko Tarutao. The main draw to Koh Khai is the giant stone arch on the island which is the gem of the island and has been regarded as a tourism symbol of Satun Province. It is also known as island of love. Some people believe that if you come alone and walks through the Stone archway will be successful in love and those who come together as a couple will be together eternally. However, there is also a nice sandy beach, clear water and some interesting outcroppings of rocks on the western of the island. There are no resorts or facilities on the island; the ways to get to Koh Khai is during your transport from Pakbara pier to Koh Lipe.

蛋岛Koh Khai เกาะไข่ 蛋岛位置在达鲁岛和阿当岛的中间,离达鲁岛大概20公里。由海洋国家公园管理。西边的沙滩很美白,清洁水所以有些海洋乌龟生蛋。主要的旅游景点就是沙敦俯 的标志天然石拱,玉色的水,绿森林。天然石拱传说“过石拱的夫妇会永远相爱天长地久”。岛上没有度假村或设施,从坝芭拉码头到丽贝岛的交通方式前往。

Categories
Bulone Green Alone

Bulone Green Alone

BuloneGreenAlone
-บุโหลนไม้ไผ่ ดำน้ำดูธรรมชาติโลกใต้ น้ำ,เดินเล่นชายหาด,แคมป์ปิ้ง
เกาะหินขาว ดูปะการังอ่อน เกาะบุโหลนเล เส้นทางศึกษาธรรมชาติ, ดูนกชาปิไหน,เล่นน้ำชายหาด เส้นทางศึกษา ดูนกชาปิไหน,

Categories
SOUTH SEA PARADISE DRAGON SPINE BEACH

Dragon Spine Beach มหัศจรรย์สันหลังมังกร

สันหลังมังทอง เกาะสาม, เกาะหัวมัน ตันหยงโป
Golden Dragon Spine Beach, Koh Sam, Koh Huaman, Tanyong Po.

ฟังผู้เฒ่าเล่าขาน ‪ตำนานมังกร‬ บ้านบากันเคย วันเวลาล่วงเลยย้อนอดีตในท้องทะเลแห่งนี้ ได้มีการสู้รบกันระหว่างพญาอินทรีแห่งเกาะลังกาวี กับพญามังกรงูใหญ่แห่งบ้านปากงู[เมืองละงู] ครั้งนั้นมังกรเพลียงพล้ำถึงกรรมกายชีวาวาย แต่ได้ตั้งจิตอธิฐานว่า แม่นตัวตายไป จะเนินนานสักปานใด ขอดวงจิตวิญญาณของข้า จงได้ปกปักรักษา ณ ที่สถานที่แห่งนี้ตลอดกาล ‬
ต่อมาคนธรรพ์มาพบร่างพญามังกรเกิดเป็นสันดอนเปลือกหอยลอยฟ่อง มองไปสุดตา ส่วนหัวเกยท่าที่เกาะปูเลาตีกอ หางมาจ่อที่เกาะปูเลาอูบี ตัวจมหาย จะปรากฏกายเมือน้ำทะเลลดลง

Golden Dragon
Listening to a tale of dragon of Ban Bakan Koei from an old man, this sea water in
the past was the battle field between the Great Eagle of Langkawi Island and the
Great Dragon of Ban Pak Ngu (La-ngu).The dragon was defeated and died, but making
his mind that his spirit would protect the are forever though he died. Later on,

Gandharvas found the dead body of the dragon transformed into afloat shells sand
ridge as long as the farthest sight. The head was at Koh Pulau Tiga and the tail was
about at Koh Pulau Ubi while the body sank underwater that would be seen only
during low tide.

Gallery

หาดสันหลังมังกรทอง‬‬

หาดสันหลังมังกรทอง

‬‬หาดสันหลังมังกรทองคำ ทะเลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สันทรายกลางทะเล ละม้ายคล้ายๆสันหลังมังกร ยาวที่สุดในเมืองไทย เชื่อมต่อระหว่างเกาะหัวมัน หรือเกาะปูเลาอูบี [‪Pulau‬ Ubi] กับเกาะสาม หรือ#เกาะปูเลาตีกอ [Pulau Tiga]เป็นแนวยาวราวๆ 4 กิโลเมตร‬
ช่วงเวลาน้ำลด จดจ้องมองออกไปในมหาสมุทร เวิ้งว้างกลางทะเล จะเห็นระลอกคลื่นที่เคลือนเกลียวกระทบกัน เปลือกหอยเกร็ดเม็ดทรายสยายเลื่อม พายแสงทอแวววาว เป็นทางยาวคตโค้งไปมา ประดุจว่ามังกร ร่อนถลาพริ้วไหว แหวกว่ายกลางสายธารา กำลังทะยาน ขึ้นเหนือน้ำ ค่อยๆโพล้ให้เห็น เสมือนเป็นพญามังกรสีทองทอดกาย ความประทับใจ และอัศจรรย์ใจยามได้สัมผัส มนต์เสน่ห์ทะเล ..แห่งเมืองพระสมุทรเทวา “สโตยมำบังสังคารา” น่านน้ำขอบฟ้ามหาสมุทรไทย