Categories
How to get there How to get there-l How-to-get-there-a How to get there-d How-to-get-there-e How to get there-s How to get there-t How to get there-i

HOW TO GET THERE : SATUN

การเดินทางโดยรถยนต์

จากกรุงเทพ – ไปสตูล โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นจึงเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านนครศรีธรรมราช พัทลุง แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ไปสงขลา จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 406 จนถึงสตูล ระยะทางประมาณ 975 กิโลเมตร

การเดินทางโดยรถประจำทาง

มีรถประจำทางธรรมดาและรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปสตูลทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง ติดต่อบริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. 0 7472 3975

การเดินทางโดยรถไฟ

สตูลสามารถเดินทางโดยรถไฟ ขบวนกรุงเทพฯ-ยะลา หรือกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ลงที่สถานี หาดใหญ่ จากนั้นจึงต่อรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจำทาง ไปยังจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดที่สถานีขนส่งสตูล โทร. 0 7471 1446 มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง ไป สถานีหาดใหญ่ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 www.railway.co.th

การเดินทางโดยเครื่องบิน

เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ -หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทาง เข้าสู่ตัวเมืองสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่

การบินไทย โทร. 0 2356 1111 www.thaiairways.com

ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com

นกแอร์ โทร. 1318, 0 2900 9955 www.nokair.com วันทูโก โทร. 1126, 0 2229 4100-1 www.fly12go.com

การเดินทางภายใน สตูล

ในตัวเมืองสตูลมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ ยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสตูล โทร. 0 7471 1446

รถสองแถวและรถรับจ้างจอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

ระยะทางจากอำเภอเมืองสตูลไปยังอำเภอต่างๆ คือ

     อำเภอควนโดน 21 กิโลเมตร

     อำเภอท่าแพ 28 กิโลเมตร

     อำเภอควนกาหลง 32 กิโลเมตร

     อำเภอละงู 50 กิโลเมตร

     กิ่งอำเภอมะนัง 50 กิโลเมตร

     อำเภอทุ่งหว้า 76 กิโลเมตร

Categories
DRAGON SPINE BEACH Had Sai Yao Village

หมู่บ้านหาดทรายยาว Had Sai Yao Village 长沙滩

ช า ย ห า ด ก า สิ ง , ท ะ เ ล แ ห ว ก สั น ห ลั ง มั ง ก ร , หิ น ต า – หิ น ย า ย แ ล ะ ผ า ใ ช้ ห นี้

สถานที่ท่องเที่ยวเป็นแนวสันดอนทรายที่พุดขึ้นยามน้ำลด ปรากฏเป็นทะเลแหวกสันหลังมังกร ซึ่งตรงหัวจะมีหน้าผาหิน ชื่อว่าผาใช้หนี้ มีตำนานเรื่องเล่าขานกันมาว่า สมัยก่อนที่ท่าเรือจะมีร้านน้ำชาโกปี้ แล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งมากินทุกวันแต่ไม่มีเงินจ่ายจนเป็นหนี้ไม่สามารถจ่ายได้ เจ้าหนี้เลยพูดท้าทายให้ไปกระโดดหน้าผาตรงข้ามที่จอดเรือหมู่บ้านซึ่งมีความสูงและชันมาก หากกระโดดลงมาแล้วไม่ตายจะยกหนี้ให้ทั้งหมด ชายคนนั้นรับคำท้าทายไปกระโดดจริงๆแล้วไม่ตาย เจ้าหนี้เลยยกหนี้ให้ ด้วยความเฉลียวฉลาดของลูกหนี้เขาทำปีกจากใบไม้ใบจากต้นพ้อเรียกว่า แฉก ทำที่คล้องบ่าแล้วกางปีกบินร่อนลงมาแล้วไปตกบนเนินทรายเป็นที่มาของชื่ออีกที่หนึ่งว่า อ่าวโต๊ะสีหลา อยู่ใกล้ป่าโกงกางแนวข้างๆของหน้าผาใช้หนี้

Ka Sing Beach, Seashore Wading Dragon, Hin Ta Hin Yai, and Pha Chai Nee.

Tourism attractions are the sand shoals that spring up at the water appearing as a sea of dragon’s spine which at the head has a rocky cliff name Pha Chai Nee. There is a myth about the storytelling that in the past, the pier had a ‘Chagopi’ a coffee shop. Then, there was a man coming to drink every day, but he had no money to pay until being in debt. Creditors challenged him to jump over the cliffs across the village which was very steep. If he jumped down and not died, all debts will be raised. The man accepted the challenging to jump and didn’t die. The creditor raised the debt. With the ingenuity of the debtor, he made his wings from the leaves of the palm tree, known as ‘Chak’ that made his shoulder and spread his wings, flying down and falling on the sand dunes becoming the other name is ‘Tor See La Beach’ nearby the mangrove forest beside the cliffs(Pha Chai Nee).

“嘎行沙滩” “龙形沙滩” “祖父母石头”“Pa-chai-nee付债款山崖”

旅游景点是在水中涌现的沙滩显现龙背,头部有一个岩石峭壁名称“Pa-chai-nee付债款山崖”。关于过去的故事有一个神话“有一位男人每天在码头一家茶店来吃早餐,但是没有钱负给老板。债款越来越多老板就要求他跳过非常陡峭的山崖。如果他跳下来并没有死全部债款都将被取消。那位男人同意得跳结果他没有死,老板就给他取消债款。那位男人很聪明用棕榈树的叶子做了翅膀飞到附近的红树林海滩名称“Tor See La Beach”。

Categories
DRAGON SPINE BEACH Tanyongpo Beach Danyongbo

แหลมตันหยงโป Tanyongpo Beach Danyongbo 海角

เกาะสาม, เกาะหัวมัน ตันหยงโป

#สันหลังมังทอง เกาะสาม, เกาะหัวมัน ตันหยงโป

Golden Dragon Spine Beach, Koh Sam, Koh Huaman, Tanyong Po.

ฟังผู้เฒ่าเล่าขาน ‪ตำนานมังกร‬ บ้านบากันเคย วันเวลาล่วงเลยย้อนอดีตในท้องทะเลแห่งนี้ ได้มีการสู้รบกันระหว่างพญาอินทรีแห่งเกาะลังกาวี กับพญามังกรงูใหญ่แห่งบ้านปากงู[เมืองละงู] ครั้งนั้นมังกรเพลียงพล้ำถึงกรรมกายชีวาวาย แต่ได้ตั้งจิตอธิฐานว่า แม่นตัวตายไป จะเนินนานสักปานใด ขอดวงจิตวิญญาณของข้า จงได้ปกปักรักษา ณ ที่สถานที่แห่งนี้ตลอดกาล

Listening to #a tale of dragon of Ban Bakan Koei from an old man, this sea water in

the past was the battle field between the Great Eagle of Langkawi Island and the

Great Dragon of Ban Pak Ngu (La-ngu).The dragon was defeated and died, but making

his mind that his spirit would protect the are forever though he died. Later on,

Categories
DRAGON SPINE BEACH Ban Ba Kan Kei Tourism Community Bagankei Tourist Attraction-d

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย Ban Ba Kan Kei Tourism Community Bagankei民居旅游区

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากันเคย 巴根克伊社区旅行 เที่ยวหาดทรายดำ , หาดหินเหล็ก , ทะเลแหวก มหัศจรรย์สันหลังมังกร 黑海滩,石钢铁滩,海水向两边分开“精彩海龙” เมนูอาหารทะเลแนะนำ 推介海鲜菜单 วิถีประมงพื้นบ้าน อาหารทะเล ใหม่ สด ทุกวัน 渔民民风“每天有新鲜海鲜” *น้ำจิ้มซีฟู้ด รสเด็ด…แซ่บ 美味海鲜酸辣酱 นอกจากความสดของอาหารทะเล น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด ก็เพิ่มความเอร็ดอร่อยให้อาหารยิ่งขึ้น 除了新鲜海鲜的口味美,而美味酸辣酱更开胃。 -น้ำจิ้มซีฟู้ด สีแดงปนเขียว รสเปรี้ยว,หวาน เพิ่มสีสันให้น่าทาน 色彩红绿辣甜味的海鲜酸辣酱 -น้ำจิ้มซีฟู้ด สีเขียว ใช้พริกเขียวสีสวย และมีกลิ่นหอม ใส่เพิ่ม เติมผักชี สาระแหน่

香味的绿海鲜酸辣酱;用绿辣椒,芫荽和薄荷叶 -น้ำจิ้มเมี่ยงปลาเผา ที่ออกรสเปรี้ยว หวาน เค็ม มัน โรยด้วยถั่วลิสงตำหยาบๆ 烤鱼盖蔬菜辣椒酱有酸甜咸味,而香味摧打花生。 มาที่นี่…เรียกว่า ครบเครื่องเรื่องน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยทีเดียว 这里有大多种类海鲜酸辣酱尝试。 ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากันเคย เที่ยวหาดทรายดำ , หาดหินเหล็ก , ทะเลแหวก มหัศจรรย์สันหลังมังกร Ban Bakankoei Community Based Tourism Visit black sandy beach, Hat Hin Lek Beach, parting sea, an amazing dragon’s backbone beach. เมนูอาหารทะเลแนะนำ วิถีประมงพื้นบ้าน อาหารทะเล ใหม่ สด ทุกวัน Recommended Menu Local way of fisherman, fresh seafood daily

.*น้ำจิ้มซีฟู้ด รสเด็ด…แซ่บ นอกจากความสดของอาหารทะเล น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด ก็เพิ่มความเอร็ดอร่อยให้อาหารยิ่งขึ้น -น้ำจิ้มซีฟู้ด สีแดงปนเขียว รสเปรี้ยว,หวาน เพิ่มสีสันให้น่าทาน -น้ำจิ้มซีฟู้ด สีเขียว ใช้พริกเขียวสีสวย และมีกลิ่นหอม ใส่เพิ่ม เติมผักชี สาระแหน่ -น้ำจิ้มเมี่ยงปลาเผา ที่ออกรสเปรี้ยว หวาน เค็ม มัน โรยด้วยถั่วลิสงตำหยาบๆ มาที่นี่…เรียกว่า ครบเครื่องเรื่องน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยทีเดียว Tasty seafood dip sauce. Besides fresh seafoods, dip sauce can make it more delicious and enjoyable meal. -Red and green seafood dip sauce of sweet and sour taste. Green seafood dip sauce of coriander fragrant. -Dip sauce for grilled fish, a bit sour with sweet, salty, and yummy taste

Categories
DRAGON SPINE BEACH Tanyong Bur Tourism Community Danyong Tourist Attraction-d

ชุมชนท่องเที่ยวตันหยงบุรี Tanyong Bur Tourism Community Danyong 民居旅游区

 วิถีประมงพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง 渔民生活食物方式 ราคาถูกและสด…ที่สุด 最新鲜最便宜 ร้านอาหารติดชายทะเล ท่าเทียบเรือตันหยงโป 餐馆附近丹永破沙滩而码头 บรรยากาศ ธรรมชาติ แห่งท้องทะเล 周围自然海洋风景 เมนูอาหารทะเลสด รสจัดจ้าน อาทิ กั้งพริกไทยดำ / กุ้งซอสมะขาม / ยำสันหลังมังกร ปลาย่างทรงเครื่อง / ทะเลผัดฉ่า / หมึกไข่นึ่งมะนาว กั้งนึ่ง-น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด

美味海鲜菜单;黑胡椒炒虾蛄,酸豆酱炒虾,凉拌海鲜,烤鱼,热辣炒海鲜,柠檬蒸母鱿鱼,蒸虾蛄搭配海鲜酸辣酱。

Tan Yong Buri Seafood Restaurant Local way of fishing, local seafood. The most reasonable price and fresh foods. A seaside restaurant at Tan Yong Po Pier. Natural atmosphere of the sea. Seafood menu: stir-fried mantis prawns with black peppers / fried shrimps and tamarind sauce / Dragon backbone spicy salad / grilled fish with spicy salad / spicy stir-fried seafood / steamed roe squids in spicy lime sauce / steamed mantis prawns with spicy dip-sauce. 159 Mu 3 Tambon Tan Yong Po, Mueang District, Satun 91000. Tel. 0892525843, 0897377254, 0835348990. Line ID: 0858999789. Facebook: Yongyong Buri. Page: http://www.satunvip.com 159 ม.3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร. 089 252 5843 , 089 737 7254 , 083 534 8990 Line : 0858999789 Facebook : Yanyong Buri Page : หาดสันหลังมังกรทะเลแหวกสตูล

Categories
DRAGON SPINE BEACH Golden Dragon Spine Beach Tourist Attraction-d

GOLDEN DRAGON SPINE BEACH

สันหลังมังกรทอง เกาะสาม, เกาะหัวมัน ตันหยงโป

Golden Dragon Spine Beach, Koh Sam, Koh Huaman, Tanyong Po.

ฟังผู้เฒ่าเล่าขาน ‪ตำนานมังกร บ้านบากันเคย วันเวลาล่วงเลยย้อนอดีตในท้องทะเลแห่งนี้  ได้มีการสู้รบกันระหว่างพญาอินทรีแห่งเกาะลังกาวี กับพญามังกรงูใหญ่แห่งบ้านปากงู[เมืองละงู] ครั้งนั้นมังกรเพรียงพล้ำถึงกรรมกายชีวาวาย ได้ตั้งจิตอธิฐานไว้ว่า แม่นตัวตายไป จะเนินนานสักปานใด ขอดวงจิตวิญญาณของข้า จงได้ปกปักรักษา ณ ที่สถานที่แห่งนี้ตลอดกาล  ต่อมาคนธรรพ์มาพบร่างพญามังกรเกิดเป็นสันดอนเปลือกหอยลอยฟ่อง มองไปสุดตา ส่วนหัวเกยท่าที่เกาะปูเลาตีกอ หางมาจ่อที่เกาะปูเลาอูบี ตัวจมหาย จะปรากฎกายเมือน้ำทะเลลดลง

‪หาดสันหลังมังกรทอง

หาดสันหลังมังกรทองคำ ทะเลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สันทรายกลางทะเล ละม้ายคล้ายๆสันหลังมังกร ยาวที่สุดในเมืองไทย เชื่อมต่อระหว่างเกาะหัวมัน หรือเกาะปูเลาอูบี [‪Pulau Ubi] กับเกาะสาม หรือ#เกาะปูเลาตีกอ [Pulau Tiga]เป็นแนวยาวราวๆ 4 กิโลเมตร

*ช่วงเวลาน้ำลด ลองจดจ้องมองออกไปในมหาสมุทร เวิ้งว้างกลางทะเล จะเห็นระลอกคลื่นที่เคลื่อน เกลียวกระทบกัน เปลือกหอยเกร็ดเม็ดทรายสยายเลื่อม พายแสงทอแวววาว เป็นทางยาวคดโค้งไปมา ประดุจว่ามังกร ร่อนถลาพลิ้วไหว แหวกว่ายกลางสายธารา กำลังทะยาน ขึ้นเหนือน้ำ ค่อยๆโผล่ให้เห็น เฉกเช่นเสมือนมังกรทอง ทอดกาย

*ทะเลแหวกแห่งความประทับใจ และอัศจรรย์ ใจ ยามได้สัมผัส  มนต์เสน่ห์ทะเลใต้ . เมืองแห่งพระสมุทรเทวา “สโตยมำบังสังคารา” น่านน้ำผืนฟ้ามหาสมุทรไกล

Golden Dragon

Listening to #a tale of dragon of Ban Bakan Koei from an old man, this sea water in

the past was the battle field between the Great Eagle of Langkawi Island and the

Great Dragon of Ban Pak Ngu (La-ngu).The dragon was defeated and died, but making

his mind that his spirit would protect the are forever though he died. Later on,

Gandharvas found the dead body of the dragon transformed into afloat shells sand

ridge as long as the farthest sight. The head was at Koh Pulau Tiga and the tail was

about at Koh Pulau Ubi while the body sank underwater that would be seen only

during low tide.

Golden Dragon Spine Beach Beach

Golden Dragon Spine Beach Beach, Tanyong Po Sea in Muang Trang district, Satun

Province, the sand ridge in the sea looks like a dragon Spine Beach, is the longest one

in Thailand. It connects Koh Hua Mun or Pulau Ubi to Koh Sam or Pulau Tiga. Its lengthis about 4 KM.

During low tide, starring out into the vast ocean, seeing waves hit one another,

sparkling shells in a winding long line as if a dragon swimming in the sea and was

about to arise from the sea. The sight of a golden dragon was stretching himself.

Parting sea of impression, astonishing upon sense the charm City of Phra Samut

Theva, “Setul Mambang Segara, sea water and sky of Thailand.

Categories
The Land Of Harmony Insight Geo Park SOUTH SEA PARADISE ECOVALLEY DRAGON SPINE BEACH ANCIENT FOREST Local Village How to get there How-to-get-there-a How to get there-d How-to-get-there-e How to get there-s How to get there-t

HOW TO GET THERE การเดินทาง

ก า ร เ ดิ น ท า ง สู่ เ ก า ะ ห ลี เ ป๊ ะ 丽贝岛路线

เ ก า ะ ห ลี เ ป๊ ะ 岛丽贝
เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอันดามัน 60 กิโลเมตรในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีเส้นทางการเดินเรือต่างๆมากมายที่มาถึงเกาะหลีเป๊ะ มีที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมากมายคอยเปิดให้บริการ
เกาะหลีเป๊ะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาดังนั้นเมื่อคุณไปถึงบนเกาะคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานคนละ 40 บาท เก็บใบเสร็จไว้ตลอดเวลาที่คุณมาพัก และต้องแสดงใบนี้เมื่อคุณไปทัวร์ดำน้ำดูปะการังบริเวณเกาะใกล้ๆแห่งนี้ เพราะถ้าหากทำหาย คุณจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเพื่อทำใบเสร็จใหม่ เมื่อคุณถึงเกาะหลีเป๊ะ เรืออาจจะลงจอดบนโป๊ะหรือชายหาด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม ถ้าลงจอดชายหาด เมื่อถึงหาดพัทยาหรือหาดซันไรท์บริเวณหน้าโรงเรียน สามารถขึ้นรถมอเตอไซค์รับจ้างไปยังจุดหมายปลายทางซึ่งจะมีบริการรถรับส่งมากมายตั้งอยู่บริเวณถนนคนเดิน หรือ หลังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ราคาค่าโดยสารคนละ 50 บาท ถ้าลงจอดบนโป๊ะ สามารถขึ้นเรือโดยสารโดยจะจอดให้บริเวณหน้าที่พักรีสอร์ท หรืออาจจะให้เรือจอดบริเวณหน้าโรงเรียนหรือบริเวณถนนคนเดิน แล้วโดยสารรถรับจ้างมายังที่พัก รีสอร์ท ราคาค่าเรือโดยสารคนละ 50 บาท

The Route to Lipe Island 丽贝 岛 路线
Lipe Island 岛 岛
Lipe Island is a small that far away from the coast of the Andaman Sea about 60 kilometers. In the Tarutao National Park, there are many shipping routes that arrive at Koh Lipe, with accommodations, facilities serviced for tourists a lot.
Lipe Island is part of the Tarutao National Park. So, when you get to the island you have to pay the fee for 40 baht per person. Keeping the receipt for the entire trip, and you must show it when you go on a snorkeling tour around this nearby island. Because, if you lose it you will have to pay the fee to get a new one. When you reach Lipe Island, the boat may land on the pier or the beach depends on the weather or wind wave. If they landed on the beach when reaching Pattaya Beach or Sunrise Beach in front of the school you can take a motorcycle service going to the destination, where there are many shuttle services located on the walking street or behind the immigration office. The fare is 50 baht per person. if you land on the pier. you can board on the passenger boat which will park in front of the resort or may have boats stop in front of the school or around the walking street. Then, take a taxi to go to the resort, the boat price is 50 baht per person.

岛丽贝

丽贝岛位置在大鲁岛国家公园安达慢海边,距离坝巴拉码头60公里。船开的路线多,酒店也很方便。丽贝岛是国家公园地区,所以有国家公园费个人200泰株7天到期。到处旅游必要带着国家公园票,如果丢掉在买新的。到达丽贝岛的时候有时船可能停在码头或者沙滩随着天气便利。在芭提雅海滩和日出海滩都有三轮车打的送到酒店,打的费个人50泰株。

ก า ร เ ดิ น ท า ง สู่ เ ก า ะ ห ลี เ ป๊ ะ
[1.]-สนามบินดอนเมือง สายการบิน Nokair, Airasia หรือ Thaismile ลงทีสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง [2.]-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบิน ThaiSmile ลงที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
หรือโดยสารรถไฟ,รถขนส่งประจำทาง ลงที่ตัวเมืองหาดใหญ่ก็ได้เช่นกัน
[3.]-กัวลาลัมเปอร์ สายการบิน Airasia มาลงที่หาดใหญ่หรือลังกาวี [4.]-สิงคโปร์ สายการบิน Airasia หรือ Lion Air มาลงที่หาดใหญ่หรือลังกาวี

The Route of going to Lipe Island
[1.] – * Don Mueang Airport, Nokair, AirAsia or Thaismile Airlines. landed at Hat Yai International Airport or Trang Airport.
[2.] – * Suvarnabhumi Airport, ThaiSmile Airlines landed at Hat Yai International Airport
or take the train, the bus can also be reached at Hat Yai city
[3.] – * Kuala Lumpur–AirAsia Airlines landed at Hat Yai or Langkawi.
[4.] – * Singapore–Airasia Airlines or Lion Air landed at Hat Yai or Langkawi.

丽贝岛的路线
1. 从廊曼国际机场有“泰鸟航空公司,泰国亚洲航空公司和 泰国微笑航空公司”到达合艾国际机场或者董里机场。
2. 从素万那普国际机场有“泰国微笑航空公司”到达合艾国际机场。还有火车到达合艾宋卡俯,空调公交车到达沙敦俯。
3. 从吉隆坡,马来西亚有“亚洲航空公司”到达合艾国际机场或者兰卡威。
4. 从新加坡有“亚洲航空公司”和“狮子航空公司”到达合艾国际机场或者兰卡威

[1.1]- *บ้านปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ :
ใช้เวลาในการเดินเรือประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เรือจะแวะจอดเกาะไข่ (และเกาะตะรุเตา เที่ยว 11.30 น.)
เรือ Speedboat จาก ปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ เปิดให้บริการ 4 เที่ยวต่อวัน : 9.30 น. / 11.30 น./ 13.30 น. / 15.30 น.
เรือ Speedboat จาก เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา : 9.00 น. / 11.00 น./ 13.00 น. / 15.00 น.

[1.1] – * Ban Pakbara – Lipe Island:
The boat takes about 1 hour 30 minutes. The boat will stop at Khai Island. (And Tarutao Island, at 11.30 hrs.)
Speedboat boats from Pak Bara – Lipe Island services for 4 rounds a day: 9.30 hrs. / 11.30 hrs. / 13.30 hrs. / 15.30 hrs.
Speedboat boat from Lipe Island – Pakbara: 9.00 hrs. / 11.00 hrs. / 13.00 hrs. / 15.00 hrs.

坝巴拉 – 丽贝岛
从坝巴拉码头坐船1 小时30分钟才到达丽贝岛。只有11点半的船班会停在大鲁岛和蛋岛各岛15分钟。
快艇船班从坝巴拉- 丽贝岛每天有4班 (早上09.30, 11.30, 下午01.30, 03.30 )
快艇船班从 丽贝岛 – 坝巴拉每天有4班 (早上09.00, 11.00, 下午01.00, 03.00 )

[1.2 ]-*เกาะลันตา – เกาะหลีเป๊ะ :
เวลาการเดินเรือ speedboat ประจำวัน โดยใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง ดังนี้
จาก เกาะลันตา – เกาะหลีเป๊ะ : 10.30 น.
จาก เกาะหลีเป๊ะ – เกาะลันตา : 9.00 น.

[1.2] – * Lanta Island – Lipe Island:
The speedboat takes 3 hours as follows
From Lanta Island – Lipe Island: 10.30 hrs.
From Lipe Island – Lanta Island: 9.00 hrs.

兰塔岛 – 丽贝岛
每天快艇船服务用3 小时才到达
从兰塔岛 到 丽贝岛 :早上10.30点
从丽贝岛到 兰塔岛 : 早上09.00点


[1.3]- *หาดใหญ่ถึงท่าเรือปากบารา :

ใช้เวลาขับรถจากหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 2 ชั่วโมง สามารถจองรถแท็กซี่ ,รถตู้ หรือจองที่นั่งรถตู้สาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่หรือรถตู้จะมารับคุณได้ที่สนามบิน , โรงแรมที่คุณพักอยู่ หรือที่สถานีรถประจำทาง
รถตู้จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางเพราะมีราคาถูก โดยจะวิ่ง 4 รอบต่อวัน ส่วนรถแท็กซี่จะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
รถตู้สาธารณะ จากหาดใหญ่ถึงท่าเรือปากบารา : 7.45 น./ 08.30 น. / 09.30 น./ 13.00 น.
รถตู้สาธารณะ จากท่าเรือปากบาราถึงหาดใหญ่ : 11.30 น. / 13.00 น. / 15.30 น. / 17.30 น.

[1.3] – * Hat Yai to Pak Bara Pier:

It takes about an hour and a half to 2 hours driving from Hat Yai – Pak Bara Pier. Taxi, van or public van seats can be booked that both taxi or van will pick you up at the airport, the hotel where you are staying. or at the bus station.
A van will be a good option for traveling as it’s cheap and services for 4 rounds a day while the taxi will service for 24 hours.
Public van from Hat Yai to Pak Bara Pier: 7.45 hrs. / 08.30 hrs. / 09.30 hrs. / 13.00 hrs.
Public van from Pakbara Pier to Hat Yai: 11.30 hrs. / 13.00 hrs. / 15.30 hrs. / 17.30 hrs.

合艾到达坝巴拉码头

从合艾开车到坝巴拉码头大概2小时,交通方便有出租车,面包车和公交车。出租车和旅行社面包车能在机场,酒店,车站佳送。面包车每天有4班最方便便宜的方式选着,但到达太晚出租车也有24小时服务。

*ลังกาวี :
สามารถจองตั๋วเรือ ลังกาวี-เกาะหลีเป๊ะได้ ที่นี่.
การตรวจรับคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย ทำได้บนเกาะลังกาวี และการตรวจรับคนเข้าเมืองของประเทศไทยทำได้เมื่อมาถึงเกาะหลีเป๊ะ

*Langkawi :
Can book boat tickets Langkawi – Lipe Island here.
Immigration of Malaysia can do on Langkawi island And Thai immigration can do when arriving at Lipe Island.

兰卡威
可此在买兰卡威 – 丽贝岛的船票

马来西亚,兰卡威和泰国,丽贝岛都有移民局。

*ภูเก็ต, เกาะลันตา, เกาะพีพี :
มีบริการเรือเฟอร์รี่ที่เดินทางจากภูเก็ต – เกาะหลีเป๊ะตลอด ในช่วง High Season ซึ่งใช้เวลา 8 ชั่วโมงในการทัวร์
สามารถซื้อตั๋วออนไลน์โดยตรงจากบริษัทเรือข้ามฟากได้ที่นี่ : Tigerline

  • Phuket, Lanta Island, Phi Phi Island:
    There is a ferry service that goes from Phuket to Lipe Island during High Season which takes 8 hours.
    You can buy online tickets directly from the ferry company here: Tigerline.

普吉岛,兰塔岛,皮皮岛
从普吉岛到达丽贝岛大概8 小时,每年旺季时有大船服务。(泰国旺季时间从11月到5月)
可此在网络预订船票 :Tigerline

การเดินทางโดยรถยนต์


จากกรุงเทพ – ไปสตูล โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านนครศรีธรรมราช พัทลุง แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงอำเภอรัตภูมิ แยกคูหา สงขลา เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 406 จนถึงสตูล ระยะทางประมาณ 975 กิโลเมตร


การเดินทางโดยรถประจำทาง


รถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปสตูลทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง ติดต่อบริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. 0 7472 3975


การเดินทางโดยรถไฟ


รถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง ไป สถานีหาดใหญ่ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 www.railway.co.th ไปสตูลสามารถเดินทางโดยรถไฟ ขบวนกรุงเทพฯ-ยะลา หรือกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ลงที่สถานี หาดใหญ่ จากนั้นจึงต่อรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร หรือรถโดยสารประจำทาง ไปยังจังหวัดสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดที่สถานีขนส่งสตูล โทร. 0 7471 1446


การเดินทางโดยเครื่องบิน


เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ -หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทาง เข้าสู่ตัวเมืองสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร สายการบินที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ การบินไทย โทร. 0 2356 1111 www.thaiairways.com ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 www.airasia.com นกแอร์ โทร. 1318, 0 2900 9955 www.nokair.com วันทูโก โทร. 1126, 0 2229 4100-1 www.fly12go.com


การเดินทางภายใน สตูล ในตัวเมืองสตูลมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆ ได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ ยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสตูล โทร. 0 7471 1446 รถสองแถวและรถรับจ้างจอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย ระยะทางจากอำเภอเมืองสตูลไปยังอำเภอต่างๆ อำเภอควนโดน 21 กิโลเมตร อำเภอท่าแพ 28 กิโลเมตร อำเภอควนกาหลง 32 กิโลเมตร อำเภอละงู 50 กิโลเมตร กิ่งอำเภอมะนัง 50 กิโลเมตร อำเภอทุ่งหว้า 76 กิโลเมตร

Categories
Local Village Tourist Attractions Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันใหญ่ : 巴根亚伊社区旅游

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันใหญ่

巴根亚伊社区旅游 ทะเลแหวก หาดสันหลังมังกรแดง 海水向两边分开像红龙 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 生态旅游 เมนูอาหารแนะนำ 推介菜单 อร่อย…หอยใหญ่ หอยแครงมันพันธุ์ตะรุเตา ปู / ปลา / กุ้งเผาชาวเกาะ แกงส้มปลาสับปะรด เข้มข้น ได้รส เปรี้ยวนำ หวานมันของเนื้อปลาสด หอม กรุ่น กลิ่นสับปะรด เผ็ดร้อนแรง ตามแบบฉบับแกงปักษ์ใต้

好吃达鲁岛类大血蛤,蟹,鱼,岛民烤虾。菠萝酸辣鱼肉汤;酸辣浓味,而鲜甜鱼肉和酸甜菠萝。泰国南方式酸辣汤最好吃。

Bakan Yai Community Based Tourism Parting sea, Red Dragon’s backbone beach, ecotourism attractions. Recommended Menu Yummy roasted big cockles, crabs, fish, prawns. Southern yellow curry with fish and pineapple.

ที่ตั้งชุมชน ม.2 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ผู้ประสานงาน อดุลย์ ชนะบัณฑิต โทร. 081 541 9448 E-mail : Hinlukchang53@hotmai.com Community address: Mu 2 Tambon Ko Sarai, Mueang District, Satun. Correspondent: Adul Chanabandit Tel. 0815419448. Email: hinluckchang53@hotmail.com

Categories
The Land Of Harmony Insight Geo Park SOUTH SEA PARADISE ECOVALLEY DRAGON SPINE BEACH ANCIENT FOREST Local Village Accommodation Accommodation-l Accommodation-a Accommodation-d Accommodation-e Accommodation-s Accommodation-t

The Coco Grand Chalel Pakbara 芭坝拉可可风光山区

The Coco Grand Chalel Pakbara 芭坝拉可可风光山区

เมนูแนะนำ: แกงสัมปลาทะเล / ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน/ ปลากะพงทอดน้ำปลา/ แกงคั่วสับปะรดกุ้ง

推介:泰式酸辣鱼汤/ 椰子蒸辣鱼肉 / 鱼露炸鲈鱼 / 菠萝咖哩虾

Recommended Menu: king fish in southern Thai yellow curry / stir-fried shrimps with bitter beans / seafood curry paste in coconut / frid fish in fish sauce / prawns and pinapple in roasted curry.

Mu 2 Tambon Paknam, La-Ngu District, Satun, Thailand.

โทร 089 735 7637

Categories
Insight Geo Park SOUTH SEA PARADISE ECOVALLEY DRAGON SPINE BEACH ANCIENT FOREST Local Village Restaurants Restaurants-l Restaurants-a Restaurants-d Restaurants-e Restaurants-s Restaurants-t

“ร้านครัวริมเล” ปากบารา “海滩厨房” 坝巴拉 KHRUA RIM LAY PAKBARA

“ร้านครัวริมเล” ปากบารา

“海滩厨房” 坝巴拉

Khrua Rim Lay Pakbara

“กุ้งซอสมะขาม” กุ้งสดคัดพิเศษ ทอดด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะ ราดด้วยน้ำซอสเคล็ดลับความอร่อยทางร้าน รสจัดจ้านหวานอมเปี้ยว กลมกล่อม เมนูแนะนำ: ปลาหมึกไข่ย่าง / ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ / ทอดมันก้ง / ปลากะพงราดพริก / เมี่ยงปลากะพงเผา

罗望子酱炒虾 新鲜虾炸正好热度放罗望子酱,饭店特做的罗望子酱最美味。 推介菜单: 烤母鱿鱼/ 软壳蟹炒黑胡椒/ 炸虾饼/ 辣椒酱炸鲈鱼/ 烤鱼盖蔬菜

407 หมู่2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จงสตูล 91110

电话号码:

โทร. 0 7483 0160, 083 195 7844, 087 794 0699

เปิดบริการ :09.00-20.00 น. 营业:早上九点到晚上八点 脸书:

เฟสบุ๊ค : ร้านครัวริมเล ปากบารา Line: 0836533668

Khrua Rim Lay Pakbara Fried prawns with tamarind sauce. Special selected prawns is deep-fried in a suitable temperature oil and topped with secret recipe of tamarind sauce. Recommended menu: grilled roe squids, stir-fried soft-shell crabs with black peppers, deep-fried shrimp pancake, deep-fried sea bass with chili sauce topping, grilled sea bass with sweet sauce and betel leaf wrapping.

407 หมู่2 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จงสตูล 91110

โทร. 0 7483 0160, 083 195 7844, 087 794 0699

เปิดบริการ :09.00-20.00 น.

เฟสบุ๊ค : ร้านครัวริมเล ปากบารา

Line: 0836533668 407 Mu 2 Tambon Paknam, La-Ngu District, Satun 91110.

Tel. 074830160, 0891957844, 0877940699.

Opening hours: 9.00 AM – 9.00 PM. Facebook: 9751663 Line ID: 0836533668.

“ร้านครัวริมเล” ปากบารา “海滩厨房” 坝巴拉 KHRUA RIM LAY PAKBARA