Categories
ANCIENT FOREST Khao Bor Kha Tourist Attractions-a

เขาบอฆะ Khao Bor Kha Bokha 山

เขาบอฆะ-บึงน้ำวังตาหงา ผืนป่าโบราณ ปรากฏการหมอกไหล
ที่นี่สตูล..อัศจรรย์เมืองไทย ต้องไปสัมผัส

เขาบอฆะ บ้านทางงอ ควนสะตอ เป็นภูเขาหินปูนที่ถูกฝนกรดจึงมีลักษณะแหลมคมตะปุ่มตะป่ำ บอฆะ เป็นภาษามาลายู แปลว่าต้นปรง ที่ขึ้นตามภูเขา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสตูล การเดินทางไปยังจุดชมวิวยอดเขาบอฆะ เส้นทางธรรมชาติใช้เวลาเดินเท้าขึ้นเขา ราวๆ 30 นาที ในช่วงเช้าจะพบเห็นทะเลหมอกที่คอยหยอกตะวัน สันเขาเขตกั้นขนาบทิศทางลมผสมไออุ่นกระตุ้นแสงแรกในยามเช้า ลมพัดโชยชายเขา แผ่วเบารู้สึกสบายที่ได้สัมผัส เกิดปรากฎการณ์หมอกไหล จากจุดชมวิวที่มองออกไปได้ไกล ในมิติ 360 องศา และสามารถชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นได้นานกว่า 2 ชั่วโมง
บึงน้ำวังตาหงา


จากเขาบอฆะมุ่งหน้าขึ้นไปยังผืนป่าระยะทางรวม 2 กิโลเมตร ก็เป็นที่ตั้งวังตาหงาผืนป่าโบราณพื้นที่ราว 44 ไร่ บึงน้ำที่มีความงดงามไม่เหมือนที่อื่นใด น้ำนิ่ง ลึกสวยใส ราบเรียบราวกระจก ที่คอยสะท้อนภาพ ร่มเงาแมกไม้รายล้อม ในอ้อมกอดของขุนเขา จรดจดผืนป่าที่เขียวขจี สันเขาที่สลับซับซ้อน ทิศทางลมผสมผสาน เกิดปรากฏการหมอกใหลในยามเช้าเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชอบเดินทางเข้ามาสัมผัสความงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติ กำลังจะถูกยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชื่อมต่ออุทยานธรณีสตูลและการค้าชายแดนอีกด้วย


ที่ตั้งเขาบอฆะ : บ้านทางงอ ม.5 ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
ติดต่อ: กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์เขาบอฆะ นายสิทธิพงศ์ สารีปา 0935768559
เปิด ทุกวัน เว้น วันจันทร์ และวันศุกร์
เวลา 05.20 – 08.30 น. และ16.00 – 17.30 น.