Categories
ANCIENT FOREST Ban Ton Panan Tourism Community

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน Ban Ton Panan Tourism Community Donbana 民居旅游区

                                                                                                                              ภาพ/บท ภ.ภาคภูมิ

ใ ต้ ห น า น

ตำนานแห่งขุนเขา เรื่องราวประวัติศาสตร์

Satun Wonderland *Ecovalley

*สัตคูหาภูผาสายน้ำลอดใต้ท้องถ้ำในมิติพิศวง *แสงมรกตทีปลายอุโมงค์ ถ้ำใหญ่ตระการตา ภูผาเพชร   ที่นี่ #ใต้หนานตำนานแห่งขุนเขา เรื่องราวประวัติศาสตร์ชนชาติพันธุ์ ผืนป่าดึกดำบรรพ์ถิ่นที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์  Satun Wonderland  Ecovalley  ณ ดินแดนธรณีอัศจรรย์ สุขสันต์ เงียบสงบ สวยสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ ลำน้ำคลองลำโลน-โตนสายธาร สายน้ำแห่งศรัทธาไหลรินมาไม่เคยเหือดแห้งขอด ในออมกอดของขุนเขา และตำนานเรื่องราวพื้นที่สีแดง เทือกทิว แนวเขาบรรทัดสันปันน้ำ เขตรอยต่อพื้นที่ ๓ จังหวัด ตรัง,พัทลุงและสตูล อดีตสถานที่ส้องสุมขุมกำลังของผู้ก่อการร้ายคอมมิวต์ จากธาตุพนม-นครพนม ถึงปลายด้ามขวาน ผู้ร่วมอุดมการณ์ประกาศจับอาวุธต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล ในวันเสียงปืนแตก ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ยังคงมีร่องรอยการสู้รบ ค่ายฝึกสนามซ้อม ที่ตั้งเรือนพยาบาล  โรงครัว และหลุมหลบภัยให้ปรากฏ  *สายธารที่ลอดผ่านผืนป่า แก่ง แอ่ง แหล่งเก็บกัก หนานน้ำเป็นชั้นๆไหลลดหลั่นลงสู่วังภูผา เป็นที่มาของชื่อ น้ำตก”วังใต้หนาน” ไม่ไกลมากนัก ยังพบเจอเพิงพักของชนเผ่าโบราณบ้านป่า ที่ยังใช้วิถีชีวิตแบบย้อนยุคในอดีต ดำรงชีพในผืนป่าดึกดำบรรพ์มหัศจรรย์มานานนับหมื่นพันปีได้อย่างไร  นิตริโต เซมัง ซาแก หรือซาไก ก็แล้วแต่ใครจะเรียกกัน ส่วนตัวเขานั้นเรียกตัวเองว่า “มามิ” คนอยู่ป่า เขาเรียกพวกเราว่า”ฮามิ” หมายถึงคนอยู่บ้าน เขาอยู่ป่ารักษ์ป่า ไม่ใฝ่คว้าครอบครอง ไม่บุกรุกทำลาย มีกินพอใช้ไปวันๆ ขุดเผือกหามันเข้าป่าล่าสัตว์ เพิงพักพออยู่อาศัย ก็อยู่ๆกันไปในผืนป่าธรรมชาติแห่งนี้ …ที่นี่สตูล มหัศจรรย์เมืองไทย ต้องไปสัมผัส

*การเดินทาง สู่น้ำตกวังใต้หนานเป็นเส้นทางเดินเท้าราวๆ ๓ ชั่วโมง หรือเส้นทางจักรยานเท่านั้น จากหน้าถ้ำภูผาเพชร ระยะทางห่างประมาณ ๗ กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสผืนป่าธรรมชาติ ป่าดิบดึกดำบรรพ์ แมกไม้นานาพันธุ์ สายธารน้ำใส เพิงพักมานิ-ซาไก สัตว์ป่าน้อยใหญ่หลากหลายได้พบเห็นเป็นระยะๆ ตลอดเส้นทางในผืนป่าแห่งนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

๒๒๕ ม.๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐

โทร. ๐๗๔- ๗๗๔๕๐๕ โทรสาร.๐๗๔-๗๗๔ ๕๐๖

www.palmpattana.go.th