Categories
ANCIENT FOREST Thalay Ban National Park Tourist Attractions-a

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน Thalay Ban National Park Taleban 国家森林公园

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
Thalay Ban National Park
Taleban 国家森林公园

Categories
ANCIENT FOREST Wang Prachan Border Market Tourist Attractions-a

ตลาดนัดชายแดน วังประจัน Wang Prachan Border Market Wangbrajan 集市

ตลาดนัดชายแดน วังประจัน Wang Prachan Border Market Wangbrajan 集市

Categories
ANCIENT FOREST Ban Ketri Tourism Community Tourist Attractions-a

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี Ban Ketri Tourism Community Kedri 民居旅游区

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี

ที่ตั้งชุมชน        หมู่ที่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน     จ.ส.ต.มณัฐ ปลอดทอง 081 095 9155 ,089 732 6323

Facebook               ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรี อ.เมือง จ.สตูล

จุดเด่นของชุมชน

                เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพ่อหลวง ซึ่งเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาของชาวบ้านที่จัดตั้งจุดเรียนรู้ให้มีหลายๆจุด   เช่น  พลังงานทดแทน , การใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้า , การทำโรงเพาะฟักปลาน้ำจืด , การเลี้ยงปลาน้ำจืด , ห้องอบสมุนไพร , โฮมสเตย์  และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเราจะได้เห็นถึงพลังสามัคคีและความแข็งแกร่งของคนในชุมชน ที่เราสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ  การผลิตกาแฟโบราณ  การทำขนมบุหงาปูดะ  และขนมปะการังการผลิตกาแฟโบราณ  การทำขนมบุหงาปูดะ  และขนมปะการัง

ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวภายในชุมชน

1.  แบบ 1 วัน

– ค่าอาหารเที่ยง 1 มือ  100 บาท / คน

– อาหารว่าง (เบรก) 20 บาท / คน

–  ค่าวิทยากร 300 บาท / กิจกรรม

–  ค่าสถานที่ 1,000 บาท / ครั้ง

2 . แบบ 2 วัน 1 คืน

        – ค่าพาหนะ 300 บาท / คัน

        – ค่าอาหารเช้า 50 บาท / คน

        – ค่าที่พัก 100 บาท / คน

        – ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนช่วงกลางคืน  เช่น ทำโรตี

Categories
ANCIENT FOREST Thung Nui Hot Spring Tourist Attractions-a

บ่อนํ้าร้อนทุ่งนุ้ย Thung Nui Hot Spring Thung Nui 温泉สตูล  เป็นจังหวัดสุดเขตชายแดนใต้ ทางฝั่งทะเลอันดามัน  ที่มีความ ปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่ได้รับการปกป้องบนพื้นฐาน สังคมพหุวัฒนธรรม  และทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

“Satun” is the southern border province of Thailand on the Andaman coast. This province is safe and free from violent conditions. Their lives way is protected on the basis of a multicultural society. Everyone is involved in the process of creating lasting peace.

1.นํ้าตกโตนปาหนัน  2.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน  3.บ่อนํ้าร้อนทุ่งนุ้ย  4.เขาบอฆะ   5.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกตรี 6.ตลาดนัดชายแดน วังประจัน  7.อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

1. Panan Waterfall 2. Ban Ton Panan Tourism Community 3. Thung Nui Hot Spring 4. Khao Bor Kha 5. Ban Ketri Tourism Community 6. Wang Prachan Border Market 7. Thalay Ban National Park.

1แยกกาเน๊ะ   2.แยกฉลุง    3. แยกควนสะดอ   4.แยกควนกาหลง   5.สถานีอนามัยทุ่งนุ้ย  6. โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย

 7.โรงเรียน   8.Lบ้านบ่อนํ้าร้อน   9. โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน

     อุทยานแห่งชาติทะเลบัน “ผืนป่าพรหมจารีแห่งเมืองสตูล “ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอควนโดน  ชายแดนติดต่อกับรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย

      ทะเลบันเป็นชื่อของบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ หรือ “ลาโอต  เรอบัน”  มหัศจรรย์ทะเลยุบกลางหุบเขาในผืนป่าโบราณ อันอุดมสมบูรณ์ …ดินแดนมนต์เสน่ห์เสียงหมาน้ำ หรือ กบว๊าก  ที่อยู่คู่ดงบากง  ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน  น้ำตกโถง ถ้ำ และธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง

Categories
ANCIENT FOREST Khao Bor Kha Tourist Attractions-a

เขาบอฆะ Khao Bor Kha Bokha 山

เขาบอฆะ-บึงน้ำวังตาหงา ผืนป่าโบราณ ปรากฏการหมอกไหล
ที่นี่สตูล..อัศจรรย์เมืองไทย ต้องไปสัมผัส

เขาบอฆะ บ้านทางงอ ควนสะตอ เป็นภูเขาหินปูนที่ถูกฝนกรดจึงมีลักษณะแหลมคมตะปุ่มตะป่ำ บอฆะ เป็นภาษามาลายู แปลว่าต้นปรง ที่ขึ้นตามภูเขา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสตูล การเดินทางไปยังจุดชมวิวยอดเขาบอฆะ เส้นทางธรรมชาติใช้เวลาเดินเท้าขึ้นเขา ราวๆ 30 นาที ในช่วงเช้าจะพบเห็นทะเลหมอกที่คอยหยอกตะวัน สันเขาเขตกั้นขนาบทิศทางลมผสมไออุ่นกระตุ้นแสงแรกในยามเช้า ลมพัดโชยชายเขา แผ่วเบารู้สึกสบายที่ได้สัมผัส เกิดปรากฎการณ์หมอกไหล จากจุดชมวิวที่มองออกไปได้ไกล ในมิติ 360 องศา และสามารถชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นได้นานกว่า 2 ชั่วโมง
บึงน้ำวังตาหงา


จากเขาบอฆะมุ่งหน้าขึ้นไปยังผืนป่าระยะทางรวม 2 กิโลเมตร ก็เป็นที่ตั้งวังตาหงาผืนป่าโบราณพื้นที่ราว 44 ไร่ บึงน้ำที่มีความงดงามไม่เหมือนที่อื่นใด น้ำนิ่ง ลึกสวยใส ราบเรียบราวกระจก ที่คอยสะท้อนภาพ ร่มเงาแมกไม้รายล้อม ในอ้อมกอดของขุนเขา จรดจดผืนป่าที่เขียวขจี สันเขาที่สลับซับซ้อน ทิศทางลมผสมผสาน เกิดปรากฏการหมอกใหลในยามเช้าเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชอบเดินทางเข้ามาสัมผัสความงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติ กำลังจะถูกยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชื่อมต่ออุทยานธรณีสตูลและการค้าชายแดนอีกด้วย


ที่ตั้งเขาบอฆะ : บ้านทางงอ ม.5 ต.ควนสะตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
ติดต่อ: กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์เขาบอฆะ นายสิทธิพงศ์ สารีปา 0935768559
เปิด ทุกวัน เว้น วันจันทร์ และวันศุกร์
เวลา 05.20 – 08.30 น. และ16.00 – 17.30 น.

Categories
Local Village Tourist Attractions Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันใหญ่ : 巴根亚伊社区旅游

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันใหญ่

巴根亚伊社区旅游 ทะเลแหวก หาดสันหลังมังกรแดง 海水向两边分开像红龙 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 生态旅游 เมนูอาหารแนะนำ 推介菜单 อร่อย…หอยใหญ่ หอยแครงมันพันธุ์ตะรุเตา ปู / ปลา / กุ้งเผาชาวเกาะ แกงส้มปลาสับปะรด เข้มข้น ได้รส เปรี้ยวนำ หวานมันของเนื้อปลาสด หอม กรุ่น กลิ่นสับปะรด เผ็ดร้อนแรง ตามแบบฉบับแกงปักษ์ใต้

好吃达鲁岛类大血蛤,蟹,鱼,岛民烤虾。菠萝酸辣鱼肉汤;酸辣浓味,而鲜甜鱼肉和酸甜菠萝。泰国南方式酸辣汤最好吃。

Bakan Yai Community Based Tourism Parting sea, Red Dragon’s backbone beach, ecotourism attractions. Recommended Menu Yummy roasted big cockles, crabs, fish, prawns. Southern yellow curry with fish and pineapple.

ที่ตั้งชุมชน ม.2 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ผู้ประสานงาน อดุลย์ ชนะบัณฑิต โทร. 081 541 9448 E-mail : Hinlukchang53@hotmai.com Community address: Mu 2 Tambon Ko Sarai, Mueang District, Satun. Correspondent: Adul Chanabandit Tel. 0815419448. Email: hinluckchang53@hotmail.com

Categories
SOUTH SEA PARADISE Tourist Attractions Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

เกาะไข่ Koh Khai 蛋岛

เกาะไข่ Koh Khai 蛋岛 MAPSGUIDE เ ก าะ ไ ข่ เกาะไข่ หรือเกาะตะรัน เกาะสวรรค์ของนักเดินทาง อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เป็นแหล่งที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ตามธรรมชาติ เนื่องจากทางด้านตะวันตกของเกาะมีหาดทรายขาวละเอียดอ่อน นุ่ม เนียน นวล ชวนให้หลงใหล น้ำทะเลสดใสสีเขียวมรกต จรดถึงผืนทรายใต้น้ำ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ปกคลุมไปทั่วทั้งเกาะ ทำให้ทะเลบริเวณแถบถิ่นนี้มีสีเขียว ดุจทะเลหยก อีกด้านหนึ่งมีซุ้มประตูหินประติมากรรมธรรมชาติ เสมือนสะพานโค้งลาดล้ำลงทะเล คู่รักหลายคู่ มาลอดซุ้มประตูวิวาห์ อธิษฐานใจให้รักกันไปชั่วนิจนิรัน ที่เกาะตะรันแห่งนี้ เกาะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสัญญาลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เส้นทางท่องเที่ยวก่อนถึงเกาะหลีเป๊ะ เรือมักจะแวะจอดเพื่อให้นักท่องเที่ยวใด้ลงไปสัมผัสบรรยากาศบนหาดไข่เต่าเคียงคู่ซุ้มประตูหินประติมากรรม ..ช่างสวย สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

Koh Khai เกาะไข่ 蛋岛 Koh Khai is between Koh Tarutao and Koh Adang and is a part of the Tarutao Marine National Park, around 20 kilometers away from Ko Tarutao. The main draw to Koh Khai is the giant stone arch on the island which is the gem of the island and has been regarded as a tourism symbol of Satun Province. It is also known as island of love. Some people believe that if you come alone and walks through the Stone archway will be successful in love and those who come together as a couple will be together eternally. However, there is also a nice sandy beach, clear water and some interesting outcroppings of rocks on the western of the island. There are no resorts or facilities on the island; the ways to get to Koh Khai is during your transport from Pakbara pier to Koh Lipe.

蛋岛Koh Khai เกาะไข่ 蛋岛位置在达鲁岛和阿当岛的中间,离达鲁岛大概20公里。由海洋国家公园管理。西边的沙滩很美白,清洁水所以有些海洋乌龟生蛋。主要的旅游景点就是沙敦俯 的标志天然石拱,玉色的水,绿森林。天然石拱传说“过石拱的夫妇会永远相爱天长地久”。岛上没有度假村或设施,从坝芭拉码头到丽贝岛的交通方式前往。

Categories
SOUTH SEA PARADISE Tourist Attractions Chado Cliff Koh HinNgam Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

หมู่เกาะอาดัง-ราวี 阿当-拉维群岛

หมู่เกาะอาดัง-ราวี
ถ้าคุณชอบทะเลสวย น้ำใสๆ หาดทรายสีขาว ขอแนะนำหมู่เกาะอาดัง-ราวี เป็นเกาะที่มีหาดทรายละเอียดสวยงามรอบเกาะ
มีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะดง เกาะหินงาม และเกาะยาง ซึ่งเป็นเกาะที่เหมาะ สำหรับการดำน้ำตื้น มีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี คือ น้ำตกโจรสลัดบนเกาะอาดังยังมีจุดชมวิว “ผาชะโด” จะเห็นทิวสนและแหลมทรายสีขาว ของเกาะอาดัง และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และตกอีกด้วย

阿当-拉维群岛

如果你喜欢美丽的海滩,清清的海水和美白的沙滩,就介绍(阿当-拉维群岛)旅游。自然环境而细沙滩周围,好像面粉似的。附近有大多数小岛比如说 “丽贝岛,董岛,美石岛和扬岛” 等等。最适合游泳或者潜水的地方。在阿当岛不但有凉快海贼瀑布,而且有漂亮茶都山崖景点。从山崖上面能看见针叶树林,美白沙滩和日出日落的风景而已。Categories
SOUTH SEA PARADISE Tourist Attractions Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-t

เกาะหินซ้อน (Koh Hin Zon)

เกาะหินซ้อน

ความโดดเด่นของเกาะแห่งนี้ก็คือ หินก้อนใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมที่วางซ้อนกันอยู่ราวกับจับวาง โดยที่หินก้อนล่างเริ่มมีการแตกร้าวแต่หินก้อนบนก็ไม่ยอมหล่นลงมา เป็นความสวยงามและความแปลกที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นให้ก้อนหินสี่เหลี่ยมสองก้อนซ้อนกันอยู่

เกาะหินซ้อน ตั้งอยู่ด้านหน้าเกาะดง ตรงเกาะผึ้ง ห่างจากเกาะอาดัง-ราวีราว 15 กิโลเมตร จุดเด่นแปลกตากว่าที่อื่นใด ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้หินก้อนใหญ่รูปทรงสี่เหลียมสองก้อนวางซ้อนทับกัน ก้อนล่างนั้นแตกแยกเป็น 2 ซีก ก้อนบนเอียงดูท่าว่าจะหล่นแหล่ แต่ก็ไม่หล่นสักที ความงดงามของทะเลแถบถิ่นนี้ อยูที่โลกใต้ท้องน้ำ บริเวณรอบเกาะหินซ้อน มีแนวปะการังที่สวยงาม มีทั้งปะการังแข็ง ปะการังอ่อนดูเป็นลอนเป็นคลื่นปกคลุมท้องน้ำกว้างไกล ปลาสวยงามน้อยใหญ่หลายสายพันธ์ อย่างปลาการ์ตูนนั้นชอบว่ายวนเวียนซ่อนตัวตามแนวปะการัง และดอกไม้ทะเล ระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเลแถบนี้ที่ยังความอุดมสมบูรณ์อีกแหล่ง 石岛 石岛位置在董岛前面,离阿当-拉维岛大概15 公里。特点就是天然造两颗四方形状的大石头堆叠在一起。在海水下都是很多种类的珊瑚色彩,大多美丽的海洋生物,海洋世界丰富满漂亮。


Categories
SOUTH SEA PARADISE Tourist Attractions White Sand Beach Tourist attraction Tourist Attraction-l Tourist Attractions-a Tourist Attraction-d Tourist attraction-e Tourist Attraction-s Tourist Attraction-t

เกาะรอกลอย Koh Rok Roy 罗歌岛

Koh Rok Roy เกาะรอกลอย

เกาะรอ-กลอย เป็นเกาะขนาดเล็ก มีหาดทรายคล้ายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล พื้นทรายขาวสะอาดเทลาดลงพื้นน้ำทำให้ทะเลรอบเกาะดูงดงาม และสวยสดใส หันหน้าไปเข้าหาเกาะดงในระยะใกล้ๆ ดูคล้ายเสมือนว่าท้องทะเลสีเขียวฟ้าคราม จรดจดพื้นน้ำ สีเขียวสดขจีของผื้นป่า บนด้านหน้าของเกาะดง ทำให้ทะเลถิ่นแถบนี้มีสีเขียวมรกต เป็นที่มาของคำว่า “ทะเลหยกแห่งอันดามัน” มหัศจรรย์เมืองไทย

Koh Rok Roy เกาะรอกลอย
Koh Rok Roy is located close to Koh Dong and Koh Rawi. The highlight of this island is a white sandy beach extending into the sea and close to Koh Dong. It is suitable for swim, take a picture, chill out on the beach and see the beautiful view of the sea.

罗歌岛
罗歌岛位置在董岛和拉维岛附近。罗歌岛特点就是有海角美白的沙滩向水。游泳最合适的地方,照相风景优美还安静得晒太阳。天蓝森绿的罗歌岛被称为“安达慢玉海”泰国奇迹。